Zott Caring for Life

Koncepcja zrównoważonego rozwoju firmy Zott

Jako renomowany producent żywności uważamy, że naszym obowiązkiem jest działanie w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasza koncepcja zrównoważonego rozwoju Zott Caring for Life obejmuje pięć obszarów tematycznych: SUROWIEC, ŚRODOWISKO, JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, PRACOWNICY i ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE.

W polityce oraz ukierunkowaniu strategicznym we wszystkich międzynarodowych lokalizacjach naszego przedsiębiorstwa uwzględniamy aspekty ekologiczne i społeczne. Dotyczy to wszystkich działań naszego przedsiębiorstwa, w tym także relacji z pracownikami, klientami, dostawcami mleka i innymi partnerami biznesowymi. Wspólnie podejmujemy odpowiedzialność za ludzi, zwierzęta i środowisko.