Zaangażowanie społeczne

Wspólne działania

Będąc przedsiębiorstwem działającym odpowiedzialnie angażujemy się społecznie i zachęcamy naszych pracowników do wolontariatu w ramach działań CSR.

Dzięki takim inicjatywom jak "Poland Business Run" czy „Bieg firmowy“ umożliwiamy naszym pracownikom udział w projektach społecznych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy w ten sposób wspierać potrzebujących.