Zaangażowanie społeczne

Wspólne działania

Będąc przedsiębiorstwem działającym odpowiedzialnie jesteśmy za społecznym zaangażowaniem i zachęcamy naszych pracowników do wolontariatu w ramach naszych działań CSR.

Dzięki inicjatywom „Bieg firmowy“ oraz „Plant-for-the-Planet“, do których zaangażowaliśmy przejrzystych i otwartych partnerów kooperacyjnych, umożliwiamy naszym pracownikom udział w projektach społecznych i ekologicznych.
Jesteśmy dumni z tego, że możemy angażować się na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Zott regularnie organizuje Akademie Plant-for-the-Planet, podczas których dzieci mają możliwość zapoznać się z tematami związanymi z ochroną środowiska i ekologią.