Chuyển động làm nên sự thay đổi...

Trên toàn nước Đức, các cuộc chạy từ thiện ở nhiều quy mô dành cho trẻ em và những người trẻ tuổi được tổ chức trong khuôn khổ sáng kiến Kinder laufen für Kinder (Trẻ em chạy vì trẻ em). Đúng với phương châm ‘chuyển động để kiến tạo’, sáng kiến thu thập các khoản quyên góp cho mỗi km chạy theo nguyên tắc tài trợ – những khoản này sau đó sẽ đóng góp cho nhiều dự án và tổ chức từ thiện được lựa chọn.

Với sự phối hợp của Hiệp hội Giáo viên Bavaria, tổ chức bảo trợ Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. và tổ chức viện trợ trẻ em Right to Play, ba ưu tiên tài trợ đã được lựa chọn cho năm học sau, bao gồm dự án Laughing makes you healthy (Nụ cười là thuốc bổ) trong lĩnh vực y tế, dự án “Schools for Schools” (Trường học vì trường học) trong lĩnh vực giáo dục, và dự án “Play creates the future” (Vui chơi kiến tạo tương lai) trong lĩnh vực xã hội.

835.000 học sinh đã tham gia chạy quãng đường gần 3,8 triệu km, qua đó quyên góp được tổng số tiền 7,6 triệu euro. Công tác tổ chức và tiến hành các hoạt động làm phát sinh những chi phí có thể sẽ không được thanh toán bằng các khoản đóng góp, do đó, với tư cách là một công ty, chúng tôi đã trở thành nhà tài trợ cho sáng kiến này vào năm 2009. Ngoài ra, các cán bộ nhân viên của chúng tôi cũng tích cực tham gia những hoạt động này bằng cách tình nguyện làm quản lý (hoạt động tình nguyện của công ty) tại cuộc chạy từ thiện ở Munich hoặc Zott Anniversary Run.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về "Kinder laufen für Kinder" tại đây.