Làm việc hiệu quả tại Zott

Tạo dựng đội ngũ cán bộ nhân viên hài lòng, tận tâm và có năng lực. Bởi họ chính là tiềm năng của chúng tôi. Dựa trên niềm tin này, chúng tôi đang triển khai nhiều biện pháp có lợi cho thể chất, trí tuệ và tinh thần. Zott muốn trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn hàng đầu.

Well-Working at Zott (Làm việc hiệu quả tại Zott) là một mô hình tổng thể. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở những biện pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp truyền thống được pháp luật quy định. Với Làm việc hiệu quả tại Zott, chúng tôi xây dựng một mô hình có phạm vi rộng lớn phù hợp với những yêu cầu riêng về sản phẩm từ sữa của mình. Làm việc hiệu quả tác động đến sức khỏe, hoạt động, sự phát triển và cộng đồng. Những lĩnh vực này có vị thế bình đẳng và đang không ngừng phát triển. Rất nhiều biện pháp mang lại lợi ích cho người lao động đã giúp Zott trở thành một thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn trong khu vực với một mô hình tổng thể nói lên tất cả.Các dự án hiện tại