Một niềm đam mê với sữa

Sữa là nguồn nguyên liệu quý giá nhất đối với Zott và là nền tảng cho những sản phẩm thương hiệu và chất lượng của Tập đoàn. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng trong việc cam kết đảm bảo an toàn và trách nhiệm của mình trong chuỗi giá trị với người tiêu dùng và xã hội. Cam kết đó bắt đầu từ trang trại của những nhà cung cấp sữa theo thỏa thuận hợp đồng một cách đáng tin cậy với chất lượng sữa rất cao mỗi ngày.

Vào năm 2013, chúng tôi đã khởi xướng một chương trình chất lượng và bền vững khả thi và có thể mở rộng trên phạm vi quốc tế, hướng đến những nhà cung cấp sữa của Zott, mang tên "ZQL – Zott Qualitätsmilch aus Leidenschaft" (Sữa chất lượng của Zott là sản phẩm của niềm đam mê). Chương trình hướng đến sức khỏe của động vật, sản xuất sữa bền vững và đã thành công trong việc cân bằng giữa phúc lợi động vật và khả năng mang lại lợi nhuận. Giải thưởng "Goldene Milchkanne” (Bình sữa vàng) là cách để chúng tôi tôn vinh thành tích nổi bật mà những nhà sản xuất sữa của Tập đoàn đạt được.Các dự án hiện tại