Đặt chất lượng làm ưu tiên hàng đầu

Là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm, mục tiêu của chúng tôi chính là đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của khách hàng. Đối với Zott, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và chỉ thị theo pháp luật là điều nhất định phải thực hiện. Bởi vậy, các viện và đơn vị kiểm định độc lập thường xuyên kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của các sản phẩm và cơ sở sản xuất sữa của chúng tôi.

Là một công ty được quốc tế công nhận về các sản phẩm sữa cao cấp, chúng tôi tuân thủ mô hình HACCP nghiêm ngặt. Hệ thống này đẩy mạnh an toàn thực phẩm và được thiết kế nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

 

 Toàn công ty đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn: 

  • IFS Food phiên bản 6   

 

Các sản phẩm riêng của Tập đoàn Zott đã đạt được những chứng nhận sau: 

  • Bioland
  • Chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo chỉ thị (EC) số 834/2007 Mã số viện kiểm soát: DE-ÖKO-006
  • BRC
  • Chứng nhận Halal cho sữa bột và các sản phẩm sữa chọn lọc (chứng nhận sản phẩm dành riêng cho nhu cầu của người tiêu dùng theo đạo Hồi)
  • Chứng nhận Kosher (chứng nhận sản phẩm dành riêng cho nhu cầu của người tiêu dùng Do Thái)
  • Chứng nhận “không biến đổi gen” theo Tiêu chuẩn VLOG trên cơ sở pháp luật về biến đổi gen của EC của Đức (2008 - EG-Gentechnik Durchführungsgesetz)
  • Chứng nhận QA (dành cho thức ăn chăn nuôi)
  • Chứng nhận RSPO cấp độ SG “Dầu cọ tách chiết” (Zott đã là thành viên của Hội nghị Bàn tròn về Dầu cọ Bền vững (RSPO) từ năm 2016).

 

 Các dự án hiện tại