Y học vi lượng đồng căn vì phúc lợi tự nhiên của động vật

Y học vi lượng đồng căn được cho là có tác dụng bền vững và tự nhiên cho cả người và động vật. Chúng tôi hỗ trợ các nhà cung cấp sữa tăng cường và vận dụng kiến thức của chính họ về các phương pháp điều trị vi lượng đồng căn và các biện pháp hỗ trợ truyền thống, bởi không phải lúc nào thuốc kháng sinh cũng cần thiết.

Với series giáo dục đặc biệt được thiết kế riêng theo nhu cầu cụ thể của ngành nông nghiệp, chúng tôi mang đến cho các nhà sản xuất sữa có quan tâm cơ hội tiếp thu kiến thức chuyên môn về "y học nhẹ nhàng" và thảo luận các ứng dụng thực tế.

Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này.