Thể hiện trách nhiệm với mô hình chăn nuôi bền vững

Zott cùng với các nhà sản xuất sữa đề cao chất lượng tuyệt vời và tính an toàn của sữa như một thành phần cơ bản trong chế độ ăn. Điều đó khởi đầu từ khâu lựa chọn thức ăn chăn nuôi, sau đó là đảm bảo sức khỏe của bò và cách sử dụng thuốc.

Từ tầm nhìn đến hiện thực
Năm 2010, chúng tôi đã giới thiệu chương trình “Thức ăn chăn nuôi bền vững” của Zott. Nhiều nhà sản xuất sữa của chúng tôi đã cam kết hạn chế sử dụng thức ăn biến đổi gen cho vật nuôi. Nguồn sữa của Tập đoàn Zott chủ yếu đến từ chương trình “Thức ăn chăn nuôi bền vững”.

Thức ăn chăn nuôi an toàn
Những người nông dân thông báo cho Zott loại thức ăn chăn nuôi mà họ muốn mua hoặc sử dụng. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với các đơn vị sản xuất và kiểm tra tính phù hợp của những loại thức ăn này với chương trình “Thức ăn chăn nuôi bền vững tại Zott”. Theo đó, các loại thức ăn chăn nuôi được ghi nhận được đưa vào ‘danh sách định hướng’, luôn có sẵn cho người nông dân tham khảo ở dạng cập nhật nhất qua Internet. Người nông dân đã cam kết chỉ sử dụng thức ăn chăn nuôi được nêu trong ‘danh sách định hướng’ này. Đồng thời, họ có thể an tâm rằng những loại thức ăn chăn nuôi này không chỉ an toàn mà đơn vị sản xuất chúng còn được giám sát chặt chẽ. Đổi lại, Zott nắm được nguồn thức ăn chăn nuôi được sử dụng.

Mẫu thức ăn được đưa vào kiểm nghiệm
Ngoài ra, Zott tiếp nhận mẫu của tất cả các loại thức ăn chăn nuôi mà người nông dân mua. Sau đó, những mẫu này được phân tích ngẫu nhiên bằng hệ thống kiểm soát của chính chúng tôi, kết hợp với một phòng thí nghiệm bên ngoài. Điều này tạo nên tính bảo mật và minh bạch tối đa cho tất cả các bên liên quan.