Ngày kế thừa nông dân

Trò chuyện cùng những nhà sản xuất sữa

Nhằm đáp ứng yêu cầu từ các nhà sản xuất sữa của Zott, bốn năm trước, chúng tôi đã cho ra mắt Sự kiện giáo dục “Những ngày sữa dành cho những người nông dân kế thừa”. Những sự kiện này góp phần thúc đẩy các cuộc đối thoại cá nhân và mang tính xây dựng giữa các đơn vị cung cấp sữa bên ngoài và đơn vị của chúng tôi cũng như định hình những dự án thích ứng tốt với thay đổi trong tương lai.

Cùng với việc trình bày về sự phát triển hiện tại của công ty và xu hướng thị trường, các sự kiện tập trung vào những hội thảo nhóm tương tác. Đặc biệt, những người nông dân trẻ tuổi trong ngành sữa được tham gia vào một nền tảng thảo luận nhằm đưa ra định hướng tương lai cho hoạt động sản xuất sữa.