Hãy trở thành đối tác sữa của Zott

Những nhà sản xuất của Zott không chỉ đơn thuần là nhà cung cấp sữa nguyên liệu. Các nhà sản xuất sữa là đối tác mà chúng tôi cùng thực hiện những mục tiêu chung và đồng hành để bắt tay vào những cuộc hành trình mới.

Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đã và đang cung cấp sữa cho Zott qua nhiều thế hệ và tin tưởng mối quan hệ đối tác vững chắc với chúng tôi. Bằng chứng tuyệt vời về sự tin tưởng này là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi cho hôm nay và mai sau. Chúng tôi hỗ trợ các nhà cung cấp theo đuổi những mô hình sản phẩm bền vững trong nông nghiệp. Zott hiểu rằng kinh tế, sinh thái và phúc lợi động vật hài hòa với nhau và chúng tôi phải hướng đến một nền nông nghiệp không làm tổn hại đến tài nguyên.

Hỗ trợ phúc lợi toàn diện của động vật

Chúng tôi ủng hộ việc sử dụng những phương thuốc tự nhiên nhẹ nhàng trong chăm sóc sức khỏe động vật và tổ chức các buổi hội thảo cho những người nông dân quan tâm đến chủ đề vi lượng đồng căn truyền thống ở động vật.


Nguồn sữa tươi sạch từ cao nguyên xinh đẹp Bavaria

Nguồn sữa tươi sạch từ cao nguyên xinh đẹp Bavaria