Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

Bản quyền
Zott SE & Co. KG
Georg-Zott-Straße 1
86690 Mertingen
Germany

Tel.: +49 9078 801 0
Fax: +49 9078 801 110
info(at)zott.de

Giám đốc điều hành:
Frank Uszko
Anton Hammer
René Roth

Hội đồng quản trị:
Christine Weber
Simone Mack
Georg Weber

Chủ tịch hội đồng quản trị:
Christine Weber

Hình thức pháp lý: KG (Công ty hợp doanh hữu hạn)
Trụ sở: Mertingen
Văn phòng đăng ký: Augsburg
Phòng đăng ký thương mại A: 1376

Mã số thuế bán hàng:
DE 127849306
Mã số thuế:
111/183/51004

Bổ sung
Zott Verwaltungs SE
Trụ sở: Mertingen
Văn phòng đăng ký: Augsburg
Phòng đăng ký thương mại B: 27002

Miễn trừ trách nhiệm

Công ty Zott SE & Co.KG không đảm bảo tính thời sự, tính chính xác, đầy đủ hay chất lượng của những thông tin đã đưa ra. Những yêu cầu bồi thường pháp lý chống lại công ty Zott SE & Co.KG liên quan đến những thiệt hại về vật chất hay ý tưởng do sử dụng hay không sử dụng những thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ thì sẽ luôn bị bác bỏ, trừ khi có thể chứng minh được phía công ty Zott SE & Co.KG chủ tâm hay bất cẩn gây ra lỗi. Tất cả những lời chào hàng đều không mang tính bắt buộc. Công ty Zott SE & Co.KG giữ quyền thay đổi, bổ sung, xóa hoặc ngưng công bố tạm thời hoặc vĩnh viễn một phần các trang hoặc toàn bộ nội dung chào hàng mà không cần thông báo riêng.

Các tham khảo và liên kết
Mặc dù đã kiểm soát cẩn thận nhưng chúng tôi không đảm bảo nội dung của những liên kết bên ngoài. Nội dung của những trang web liên kết chỉ thuộc trách nhiệm của bên quản lý trang web.

Luật bản quyền
Quyền công bố những sản phẩm do chính công ty Zott SE & Co. KG tạo ra sẽ chỉ bảo lưu tại Zott SE & Co. KG. Mọi sự sao chép hay sử dụng nội dung hay ấn phẩm mà không có sự đồng ý của công ty Zott SE & Co. KG đều không được phép.

Bảo mật dữ liệu

Dữ liệu kết nối sẽ được thu thập và lưu trữ đối với mỗi lượt truy cập vào trang web thông qua một dịch vụ web. Dữ liệu này sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba. Để tạo thuận lợi cho những tính năng khác, thông tin sẽ được lưu lại dưới dạng "Cookies" trên máy tính của bạn. Những thông tin cá nhân sẽ chỉ được lưu lại nếu được cung cấp tự nguyện, ví dụ trong khuôn khổ của một trò chơi trúng thưởng hoặc câu hỏi thông tin.

 

 

Responsible
Corporate Communications Zott

Design
Von Helden und Gestalten
Website

Programming Hosting
Medienpalast Allgäu GmbH & Co. KG
Website

Photography
Eckhart Matthäus Fotografie
Website

Kaloo Fotografie
Website