Bảo mật dữ liệu

Chính sách bảo mật dữ liệu

Chúng tôi rất lưu tâm đến việc bảo vệ sự riêng tư. Chính sách bảo mật dữ liệu này định hướng chính sách của công ty Zott SE & Co. KG về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin cá nhân.

Thông tin liên lạc

Việc công nhận chính sách bảo mật này của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp bạn nghi ngờ chúng tôi không tuân theo chính sách này hoặc bạn muốn kiểm tra hay chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi việc cần thiết để giải tỏa sự nghi ngờ của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Có thể bạn đã chia sẻ những thông tin cá nhân đến công ty Zott SE & Co. KG trong khi sử dụng trang web này. Trong khuôn khổ chính sách bảo mật này, thông tin cá nhân có nghĩa là tất cả dữ liệu có thể sử dụng để nhận diện bạn hoặc để kết nối với những thông tin nhận diện như vậy, nhưng không phải là tên, danh xưng hay địa chỉ kinh doanh hay số điện thoại của một đồng nghiệp trong công ty. Hiện nay, chúng tôi sử dụng "Cookies" để hỗ trợ sắp xếp dữ liệu truy cập trực tuyến của bạn vào trang của chúng tôi. Một Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trên trên máy tính của bạn và với tập tin này, chúng tôi có thể sắp xếp thông tin truy cập của bạn tại trang web của chúng tôi một cách thân thiện hơn. Cookies cung cấp cho chúng tôi thông tin về người dùng trang web, điều này giúp chúng tôi nâng cấp trang web và sắp xếp cho lượt truy cập của bạn được hiệu quả hơn. Tất cả thông tin cá nhân được thu thập thông qua Cookies sẽ được xử lý tuân theo chính sách bảo mật dữ liệu này. Trong trường hợp trình duyệt của bạn được cài đặt cảnh báo thì với mỗi Cookie bạn sẽ nhận được một lời cảnh báo trước khi chấp nhận chúng. Bạn có thể từ chối các Cookie bằng cách tùy chỉnh phần cài đặt tương ứng trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng các trang của chúng tôi cũng như những trang web phổ biến khác sẽ không hoạt động phù hợp nếu không kích hoạt các Cookie.

Ngoài ra, trang web này có sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Google Inc.. Google Analytics sử dụng “Cookies”,  tập tin văn bản được lưu trong máy tính của bạn để phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Thông tin được tạo bởi Cookie về việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP) sẽ được truyền đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và lưu trữ tại đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, soạn và gửi báo cáo các hoạt động của trang web cho người điều hành trang web và tiếp tục cung cấp các dịch vụ liên quan đến web và Internet. Google cũng có thể chuyển các thông tin này cho bên thứ ba nếu có yêu cầu từ phía pháp luật hoặc bên thứ ba xử lý các thông tin này dưới danh nghĩa của Google. Google sẽ không bao giờ liên kết địa chỉ IP của bạn với các dữ liệu khác của Google. Bạn có thể từ chối cài đặt Cookies bằng cách thay đổi thiết lập phần mềm trình duyệt của mình; tuy nhiên, chúng tôi cảnh báo rằng như thế bạn có thể sẽ không sử dụng hết được toàn bộ tính năng của trang web. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận với việc xử lý các dữ liệu của mình được thu thập qua Google theo cách được mô tả ở trên và cho các mục đích đã được nhắc tới trước đó. Việc thu thập và lưu trữ dữ liệu có thể xảy ra mâu thuẩn bất cứ lúc nào và gây ảnh hưởng trong tương lai. Đối với những tranh luận xung quanh vấn đề sử dụng công cụ phân tích với địa chỉ IP đầy đủ, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trang web này sử dụng Google Analytics với phần mở rộng  "_anonymizlp()" và nhờ đó, địa chỉ IP sẽ được xử lý thu gọn để loại trừ khả năng liên kết trực tiếp đến người dùng.

Sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân

Công ty Zott SE & Co. KG sẽ không bán, chia sẻ hay giới thiệu dữ liệu cá nhân của bạn cho người thứ ba, ngoại trừ những trường hợp chúng tôi có trách nhiệm phải cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của luật pháp (ví dụ: khi tòa án, nhân viên chính phủ hay các cơ quan thi hành án yêu cầu cung cấp những thông tin này thể theo pháp luật tại mỗi quốc gia).

An toàn thông tin cá nhân của bạn

Trang web của chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin không bị mất, lạm dụng và thay đổi trái phép.

Thay đổi chính sách bảo mật dữ liệu

Công ty  Zott SE & Co. KG thỉnh thoảng cập nhật chính sách bảo mật dữ liệu này , ví dụ: để phù hợp với những thay đổi về luật bảo mật dữ liệu. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc qua chính sách bảo mật dữ liệu này để biết được cách thức mà Zott SE & Co. KG bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.