Krok za krokom chránime zdroje

Ako medzinárodný výrobca značkového tovaru vyrábame kvalitné potraviny. Považujeme za svoju povinnosť zmysluplne a primerane využívať množstvo energie, ktoré spotrebúvame na naše výrobky a ich životné cykly.  
Systém energetického manažmentu auditovaný v Nemecku zavádzame v roku 2015 do celého koncernu. Náš výrobný závod v meste Opole začína rozširovať know-how týkajúce sa úspory energií do ďalších krajín. V tejto súvislosti znižujeme používanie fosílnych palív, presadzujeme opatrenia pre spätné získavanie tepla a nepretržite sledujeme aj spotrebu čerstvej a odpadovej vody. Okrem toho sa staráme o udržateľnú cestu mlieka – od prevzatia surového mlieka až po jeho diaľkovú prepravu – ako aj o primerané osvetlenie novými LED lampami. Aj v oblasti obalov staviame na udržateľnosť tým, že napríklad na kartonáž výrobkov používame vlnitú aj hladkú lepenku s certifikátom FSC. Pretože je naším cieľom práve s ohľadom na globalizáciu trhov účinne prispievať k vyváženej bilancii životného prostredia.