Dobré pracovné podmienky v spoločnosti Zott

... pre aktívnych, informovaných a angažovaných zamestnancov. Pretože oni sú naším potenciálom. S týmto presvedčením presadzujeme rozličné opatrenia s cieľom byť prospešní telu, mysli aj duši. Pretože chceme, aby nás vnímali ako špičkového zamestnávateľa.

Náš koncept je komplexný – rovnako ako dobré pracovné podmienky v spoločnosti Zott. Vychádzame z tradičných pracovných opatrení stanovených zákonom a opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré dopĺňame o široko realizovaný koncept preventívnej podpory zdravia, prispôsobený individuálnym potrebám našej mliekarne. Dobré pracovné podmienky sa týkajú oblastí zdravia, aktivít, rozvoja a spoločnosti.

Svojim zamestnancom ponúkame Multisport kartu, ktorú môžu využiť na návštevu športových a pohybových kurzov či relaxačných aktivít. Ako malé občerstvenie je v kanceláriách k dispozícii nielen výber vlastných výrobkov Zott, ale aj čerstvé ovocie a nápoje zadarmo. Okrem toho sa môžu naši zamestnanci zúčastňovať jazykových kurzov nemčiny a angličtiny.

Štyri oblasti dobrých pracovných podmienok majú rovnocenné postavenie a neustále ich naďalej rozvíjame. Naše aktivity sú pre našich zamestnancov prospešné, a aj preto je spoločnosť Zott atraktívnym zamestnávateľom, ktorej komplexný koncept hovorí sám za seba.