Z vášne pre mlieko

Mlieko je našou najdôležitejšou surovinou a predstavuje základ našich značkových a kvalitných výrobkov. Voči svojim spotrebiteľom a spoločnosti cítime povinnosť starať sa o bezpečnosť a zodpovednosť v rámci hodnotového reťazca. A ten sa začína už na farmách našich dodávateľov mlieka, ktorí nám každý deň spoľahlivo dodávajú zmluvne dohodnuté množstvo veľmi kvalitného mlieka.

V roku 2013 sme v Nemecku a neskôr aj v Poľsku iniciovali medzinárodne silný a rozšíriteľný program kvality a udržateľnosti, špeciálne zameraný na dodávateľov mlieka spoločnosti Zott: ZQL – Zott kvalitné mlieko z vášne. Zameriava sa na zdravie zvierat, ako aj na udržateľnú výrobu mlieka a úspešne vytvára súlad medzi zdravím zvierat a hospodárnosťou. Vyznamenaním Zlatá kanvica na mlieko verejne odmeňujeme špičkové výkony našich výrobcov mlieka.