Zott Caring for Life

Efektívny a pestrý koncept spoločenskej zodpovednosti firmy

Ako renomovaný výrobca potravín považujeme za svoju úlohu konať pri svojom podnikaní veľmi zodpovedne. Platí to nielen pre vlastné podnikateľské správanie, ale aj pre spoluprácu so zákazníkmi, s dodávateľmi a s našimi zamestnancami. Náš koncept spoločenskej zodpovednosti firmy sa vzťahuje na celý hodnotový reťazec, a to n oblasti suroviny, životné prostredie, kvalita a bezpečnosť, zamestnanci, ako aj spoločnosť a partneri.
 U spoločnosti Zott na Slovensku zohľadňujeme vo svojej podnikovej politike a strategickom zameraní ekologické, sociálne a spoločenské aspekty. Spoločne  nesieme zodpovednosť za ľudí, zvieratá aj životné prostredie.