Manažment

S nasadením a odvahou pre Zott

„Naša spoločnosť, ktorej korene siahajú do Nemecka, je od svojho vzniku v roku 1926 rodinným podnikom. Moje srdce bije od detstva pre Zott. Všetky vývojové etapy od skutočne jednoduchých vzťahov až po dnešnú veľkosť našej mliekarne som zažívala a precítila na vlastnej koži. Mojím najväčším želaním je dosiahnutie harmónie medzi  hospodárskym úspechom a dôsledným dodržiavaním etických princípov pri kontakte s ľuďmi, zvieratami a životným prostredím."


Christine Weber, výkonná riaditeľka a predsedkyňa dozornej rady.

Zľava: Frank Uszko (Generálny riaditeľ pre predaj, marketing a výrobu), Christine Weber (Výkonná riaditeľka a predsedkyňa dozornej rady) a Anton Hammer (Generálny riaditeľ pre financie a služby)

Manažment

Christine Weber
Výkonná riaditeľka a predsedkyňa dozornej rady

Frank Uszko
Generálny riaditeľ pre predaj, marketing a výrobu

Anton Hammer
Generálny riaditeľ pre financie a služby