Manažment

S nasadením a odvahou pre Zott

„Naša spoločnosť, ktorej korene siahajú do Nemecka, je od svojho vzniku v roku 1926 rodinným podnikom. Moje srdce bije od detstva pre Zott. Všetky vývojové etapy od skutočne jednoduchých vzťahov až po dnešnú veľkosť našej mliekarne som zažívala a precítila na vlastnej koži. Mojím najväčším želaním je dosiahnutie harmónie medzi  hospodárskym úspechom a dôsledným dodržiavaním etických princípov pri kontakte s ľuďmi, zvieratami a životným prostredím."


Christine Weber, predsedkyňa dozornej rady

Zľava: René Roth (CCO), Frank Uszko (CEO) a Anton Hammer (CFO)