História plná mliečnych potešení

Sme treťou generáciou tradičného rodinného podniku. Na svojich pracoviskách vyrábame viac ako 90 rokov množstvo prémiových výrobkov. Naše špeciality vo forme jogurtov, dezertov a syrov majú dlhú históriu.
Objavte históriu mliečnych potešení Zott.

20. roky 20. storočia

1926

Anna a Balthasar Reiterovci kupujú malú vidiecku mliekareň v bavorsko-švábskom Mertingene. Kladú tým základný kameň úspechu mertingenskej rodiny podnikateľov a dnešnej mliekarne. Z manželstva, ktoré uzatvorili v roku 1923, pochádza syn Georg Reiter.

30. roky 20. storočia

1938

Balthasar Reiter predčasne zomiera. Po dvoch rokoch smútku sa Anna Reiter v roku 1938 vydá za Georga Zotta. Ten poskytne meno podniku, ktorý sa v tých časoch ešte volá „Mliekareň Mertingen Georg Zott”.

40. roky 20. storočia

40. roky 20. Storočia

V 40. rokoch tvorí produktové portfólio spoločnosti Zott čerstvé mlieko, maslo, eidamský syr, limburský syr, romadúr, jogurt, čokoládový nápoj a smotanová zmrzlina. Denné množstvo spracovaného mlieka predstavuje v tých časoch 12 000 litrov.

50. roky 20. storočia

Syn Georg Reiter, pochádzajúci z prvého manželstva, sa v roku 1953 žení s Friedou Ruppertovou. Druhá generácia rodiny vstupuje do mliekarne. Frieda Reiterová neúnavne podporuje svojho manžela pri budovaní firmy a spolu úspešne rozširujú ponuku výrobkov.

70. roky 20. storočia

1970

Georga Reitera pokladajú za podnikateľa – vizionára. Radosť z expanzie je preňho typická a odzrkadľuje sa na neustále rastúcom množstve mlieka spracovaného v mliekarni. Už v roku 1970 predstavuje denné množstvo mlieka cca 80 000 litrov. Materský závod čoskoro dosiahne hranicu svojej kapacity, a tak sa v roku 1970 hneď vedľa pôvodnej budovy stavia nová mliekareň s vlastnou kuchyňou na varenie ovocia. Na jar 1972 prebieha postupné sťahovanie. Od samotného začiatku plánovania až po presťahovanie sa množstvo spracovaného mlieka strojnásobilo.

1979

Aj v Günzburgu sa kladú základy pre úspešnú budúcnosť. V priemyselnej zóne Günzburgu sa nanovo buduje mliekareň Schweyer, ktorú v roku 1972 prevzala spoločnosť Zott. Na novom mieste sa začína s výrobou ementálu a tavených syrov.

80. roky 20. storočia

1980

S Christinou a Georgom nastupuje do mliekarne tretia generácia, ktorá pokračuje v rodinnej histórii.

Rok 1980 je aj rokom vzniku našej dnešnej lahodnej klasiky – Zott Sahne Joghurt, ako aj našej víkendovej zvučky „Weekend feeling”. Po prvý raz v histórii podniku dosahujeme s jedným z našich výrobkov celonárodnú distribúciu a v roku 1986 získavame ocenenie Cukrová homoľa (Goldener Zuckerhut)– predstavujúce Oscara v potravinárskom odvetví. V tomto desaťročí prichádza na trh aj naša dezertná špecialita Tiramisu, ale aj mozzarellová novinka Zottarella.

1982

V meste Günzburg zakladajú spoločnosti Zott, Schweyer a syráreň St. Mang z regiónu Allgäu spoločnosť Zoma. Už v roku 1983 sa začína budovať vedľa mliekarne, ktorá sa krátko predtým presťahovala do priemyselnej zóny, sušiace zariadenie. Vďaka nemu sa výroba rozširuje o výrobky v prášku pre spracovateľský priemysel.

1987

Sprevádzkovanie vlastného závodu na výrobu téglikov v kmeňovom/materskom sídle v Mertingene v značnej miere rozvíja kompetentnosť spoločnosti Zott v oblasti obalovej techniky. Metóda priamej tlače funguje ešte dlho aj po roku 2000. Po roku 2006 sa trend presúva k modernej kvalitnej metóde etiketovania vnútri formy, tzv. In Mould Labeling (IML), ktorá ponúka ešte viac možností v kvalite tlače obalov.

90. roky 20. storočia

Padá železná opona a objavujeme nové spolkové krajiny a susedné východoeurópske štáty. Kým sa nám podarí dosiahnuť kontinuálne chladenú distribúciu, dodávame výrobky, ktoré majú dlhú trvanlivosť aj bez nutnosti chladenia. V nasledujúcich rokoch otvárame distribučné pobočky v Československu (1991) na území Slovenska, v poľskom Vroclave (1992) a v Česku (1993). Založením spoločnosti Zott Maďarsko (2002) sú naše východoeurópske predajné pobočky kompletné.

1993

Závod v Mertingene naďalej zaznamenáva rast. Po postupnom spustení jednotlivých výrobných oblastí koncom 80. rokov sa na jar v Mertingene uvádza do prevádzky nový výrobný závod – Závod 2 s vlastnou kuchyňou na varenie ovocia. V priebehu niekoľkých rokov a projektových fáz sa niekdajší kmeňový závod presťahuje na zelenú lúku na Bäumenheimerskej ulici.

1996

Potešenie z mlieka pre deti – zrodila sa detská klasika “Monte”. Lahodná kombinácia mliečneho krému, čokolády a lieskových orieškov sa teší veľkému úspechu nielen v Nemecku a Poľsku, ale aj na Slovensku a v iných východoeurópskych krajinách. Pre Monte platí: „dobrý vnútri, dobre s ním, dobre po ňom“ – a to dodnes.

1997

Uvedenie ovocného jogurtu Jogobella na trh v Poľsku pre nás predstavuje obrovský prelom. Koncept značky Jogobella sme vyvinuli špeciálne pre poľských spotrebiteľov a prispôsobili sme ho chuťovým požiadavkám typickým pre túto krajinu. Neskôr sa koncept extra veľkých kúskov ovocia prenesie do mnohých krajín strednej Európy.

1999

Na základe neuveriteľného úspechu v segmente ovocných jogurtov sa rozhodneme vyrábať ovocné jogurty pre poľský trh priamo v Poľsku. Podpisujeme zmluvu na získanie svojho prvého zahraničného závodu v poľskom meste Opole. Okamžite začíname s prestavbou a rozšírením závodu. Už na jar roku 2000 odchádzajú z pásu prvé jogurtové tégliky.

Obdobie po roku 2000

2001

Firemné logo mení svoju tvár. Pôvodný slogan „Potešenie od A po Zott” sa teraz mení na slogan „Zott – dodávateľ mliečnych potešení”. Od tohto momentu sa mliečne potešenie a kvalita dostávajú ešte viac do popredia a zároveň príjemne rezonujú aj v názve spoločnosti.

2009

Vývoj a kvalita neustále zohrávajú hlavnú úlohu. S cieľom dosiahnuť ešte väčšiu kompetentnosť a inovácie otvárame v máji v Mertingene nové centrum vývoja a kvality s pestrou paletou tých najmodernejších vymožeností. Tu sa vyvíjajú výrobky pre všetky krajiny. Príslušné spotrebiteľské testy prebiehajú v súlade s jednotnými smernicami v jednotlivých krajinách. Chceme sa priblížiť chutiam spotrebiteľov v každej krajine.

Obdobie po roku 2010

2011

Naši zamestnanci sú naším potenciálom. V Mertingene (2011) a Günzburgu (2013) otvárame aktívne centrá na podporu zdravia. Pre svojich zamestnancov v Poľsku, Česku a na Slovensku uvádzame v nasledujúcich rokoch Multisport kartu a vysielame tým ďalší signál v rámci podnikového manažmentu zdravia.

2012

Dosahujeme ďalší významný medzník - ako 100. podnik získavame licenciu na používanie pečate „Bez použitia genetických technológií” nemeckého združenia Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. Naša značka Zottarella je v tých časoch prvou nemeckou a jedinou medzinárodnou značkou syra mozzarella, ktorá spĺňa prísne predpisy EÚ označenia „bez použitia genetických technológií“. O trochu neskôr preorientujeme aj výrobu syra Bayerntaler na mlieko bez použitia genetických technológií a bez dovozových krmív.

Na pozadí medzinárodného pôsobenia našej mliekarne meníme názov na Zott SE & Co. KG. I naďalej ostávame čisto rodinným podnikom.

Naša rodina Zott rastie vďaka kúpe poľského výrobcu značkových výrobkov Bacha Polska.

2014

Po prvýkrát udeľuje naša mliekareň vyznamenanie Zlatá kanvica na mlieko ako cenu najlepšiemu výrobcovi mlieka v rámci nášho programu „Zott kvalitné mlieko z vášne”. Súťaž sa odvtedy koná každé dva roky.

2016

Od roku 1926 sme dodávateľom mliečnych potešení a v roku 2016 oslavujeme 90. výročie založenia firmy. Dobrá príležitosť na to, aby sme svojej klasike, smotanovému pudingu Zott Sahne Puding, venovali zlatú limitovanú edíciu.

2017

V tomto roku zakladáme Zott Vietnam Company Limited, ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou holdingu Zott s viac ako 800 lokálnymi zamestnancami.