Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana súkromnej sféry nám leží na srdci. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vás informuje o spracovaní Vašich osobných údajov v súvislosti s využívaním našej webovej stránky a o nastavených funkciách, ktoré máte k dispozícii, ako napr. o možnosti nadviazať s nami kontakt, o účasti v súťažiach o ceny alebo v iných súťažiach (ďalej spolu ako „webová stránka“).

Prevádzkovateľ

Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť ZOTT SE & Co. KG („ZOTT“), so sídlom Georg-Zott-Straße 1 86690 Mertingen. Spoločnosť ZOTT zodpovedá za spracovanie Vašich osobných údajov. Spoločnosť ZOTT vymenovala pána Michaela Märsche za osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

Kategórie údajov

Spoločnosť ZOTT spracúva pri Vašom používaní webovej stránky nasledujúce kategórie údajov:

Protokolované údaje, ako je Vaša IP adresa, vrátane detailov o prístupe na našu webovú stránku, ako sú dátum a čas, stav a prenesené množstvo údajov, informácie o prehliadači, ktorý používate (typ a číslo verzie), údaje o webovej stránke, cez ktorú ste sa dostali na našu webovú stránku. Spoločnosť ZOTT ukladá tieto údaje pri každom otvorení stránky do súboru denníka. Bez ďalších dodatočných informácií, napríklad informácií poskytovateľa internetu o držiteľovi pripojenia, ktoré spoločnosť ZOTT nemá bežne a bez konkrétneho dôvodu, napr. pri podozrení na porušenie zákona, k dispozícii, nie je možné tieto údaje priradiť k jednotlivým, identifikovateľným osobám.

Súbory cookies na rozšírenie funkcií webovej stránky a pre jej pohodlnejšie používanie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača. Väčšina cookies, ktoré používa spoločnosť ZOTT, sa vymaže po skončení práce s prehliadačom z vášho pevného disku (súbory cookies relácie). Okrem toho používa spoločnosť ZOTT takzvané trvalé cookies, ktoré zostávajú v koncovom zariadení, aby ste mohli byť znovu identifikovaný pri budúcej návšteve webovej stránky. Ukladaniu súborov cookies vo vašom koncovom zariadení môžete zabrániť zmenou nastavenia prehliadača.

Keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke, používa spoločnosť ZOTT nasledujúce kategórie údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa a Vaša žiadosť; ak uvediete svoju adresu, tak aj tú.

Ak sa cez našu webovú stránku zaregistrujete za účelom účasti v súťaži o ceny alebo v inej súťaži, zisťuje spoločnosť ZOTT pri zachovaní zásady úsporného zaobchádzania s údajmi výlučne len osobné údaje potrebné pre konkrétnu výhernú hru. Pretože sa tieto údaje menia v závislosti od výhernej hry, vyplývajú konkrétne údaje z príslušných podmienok účasti, ktoré je možné si v danom čase stiahnuť z webovej stránky.

Ak nám poskytnete v rámci súťaže o ceny alebo inej súťaže fotografiu alebo video, potom bude spoločnosť ZOTT od vás požadovať nasledujúce údaje:

Ak nám pošlete fotografiu svojej osoby, môžeme zhromažďovať Vaše biometrické údaje, ktoré na základe Vašej tváre umožňujú jednoznačnú identifikáciu, ako aj odkazy na Váš etnický pôvod, náboženstvo alebo zdravotný stav (napr. farba Vašej pokožky, pokrývka hlavy resp. okuliare).

Ak nám pošlete video, je možné zhromažďovať aj Vaše biometrické údaje, konkrétne pohyblivé obrazy, ktoré obsahujú črty Vašej tváre, Vášho hlasu a Vaše správanie. Z týchto obrazových záznamov môžu vyplynúť informácie o vašom etnickom pôvode, náboženstve alebo zdravotnom stave (napr. na základe obrázkov, ktoré ukazujú farbu Vašej pokožky, pokrývku hlavy, okuliare), zo zvukových záznamov je možné získať informácie o Vašom pôvode (napr. na základe dialektu, porúch reči, prízvuku, stupňa vzdelania). Obrazový záznam môže okrem toho obsahovať biometrické údaje (napr. na základe tvaru Vašej tváre), ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používanie doplnkov pre sociálne médiá a Google Analytics:

Zapojenie Facebooku

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „like“ („páči sa mi“) na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi) na webovej stránke, pričom ste súčasne prihlásení k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na Váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook Vašu návštevu webovej stránky priradiť k Vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Spoločnosť Zott upozorňuje, že ako poskytovateľ webovej stránky nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracovávania údajov, a taktiež mu nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracovania resp. lehoty uloženia údajov v pamäti. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Spoločnosť Zott Vám cez doplnok Facebooku poskytuje možnosť komunikovať so sociálnou sieťou a s ostatnými používateľmi, aby mohla neustále zlepšovať svoju ponuku a robiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Právnym základom pre používanie doplnku Facebooku je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov (NOÚ). Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php

Používanie Instagramu

S našou stránkou sú spojené služby Instagramu spoločnosti Instagram Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“). Rozpoznáte ich podľa farebného loga. Keď sa prihlásite na svoj instagramový účet, môžete prepojením resp. hashtaggovaním priradiť obsah webovej stránky spoločnosti Zott k svojmu používateľskému účtu. Spoločnosť Zott týmto dostane od Instagramu informácie a hodnotenia o vašom používateľskom správaní na Instagrame. Spoločnosť Zott využije tieto informácie na zlepšenie svojej ponuky. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany Instagramu nemá spoločnosť Zott žiadny vplyv a pre získanie ďalších informácií týkajúcich sa Vyhlásenia osobných údajov Instagramu odkazuje na lokalitu http://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram ukladá o Vás získané údaje ako sú používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Instagramu o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Spoločnosť Zott Vám cez Instagram poskytuje možnosť komunikovať so sociálnou sieťou a s ostatnými používateľmi, aby mohla neustále zlepšovať svoju ponuku a robiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou.

Zapojenie služieb YouTube

Do ponuky našej webovej stránky máme zaradené videá YouTube firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ktoré sú uložené na lokalite http://www.youtube.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Návštevou našej webovej stránky dostáva YouTube informáciu, že ste vyvolali niektorú podstránku našej webovej stránky. YouTube ukladá o Vás získané údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Údaje sa prenášajú nezávisle od toho, či YouTube poskytne používateľský profil, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním tlačidla YouTube odhlásiť. Hodnotenie používateľského profilu sa uskutočňuje aj pre neprihlásených používateľov, predovšetkým za účelom poskytovania vhodnej reklamy a na to, aby boli aj ostatní používatelia YouTube informovaní o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na YouTube. Na prenos údajov a využívanie Vašich údajov zo strany YouTube nemá spoločnosť ZOTT žiadny vplyv a pre získanie ďalších informácií týkajúcich sa Vyhlásenia o ochrane osobných údajov Youtube odkazuje na nasledujúci odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Služba analýzy webu Google Analytics

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Táto webstránka používa Google Analytics, čo je služba analýzy siete od spoločnosti Google Inc. (ďalej len Google). Google Analytics používa textové súbory cookies, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webstránky. Informácie vytvorené pomocou súboru cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Z pohľadu Európskej únie v USA neexistuje príslušná „primeraná úroveň ochrany“ pre normu EÚ na spracovanie osobných údajov. Táto úroveň ochrany sa však dá nahradiť pre jednotlivé spoločnosti certifikáciou podľa takzvaného EU-U.S. Privacy Shield. Spoločnosť Google je certifikovaná podľa EU-U.S. Privacy Shield.

Chceli by sme zdôrazniť, že tento Google Analytics webstránky sa používa s rozšírením „_anonymizeIp()“, a preto sa IP adresy spracúvajp len skrátene, aby bolo vylúčené priame zistenie osoby. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webstránke Google vopred skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie na server Google v USA celá IP adresa a tam sa skráti.

IP adresa prenášaná z vášho prehliadača v rámci Google Analytics sa nebudú spájať s inými údajmi Google.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ pre spracovanie osobných údajov pri používaní zo strany Google je čl. 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Účel spracovania údajov je snaha o udržateľné zlepšenie webstránky a užívateľského zážitku. Spoločnosť Google bude z poverenia prevádzkovateľa tejto webstránky používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webstránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webstránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webstránky súvisiacich s používaním webstránky a internetu. Na tento účel sa so spoločnosťou Google uzatvorila zmluva o spracovaní zákazky podľa čl. 28 GDPR.

4. Doba trvania uloženia
Údaje sa vymažú hneď ako nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu svojho získavania.

5. Možnosť odporu a nápravy
V prípade, že si neprajete, aby sme zbierali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webstránkach s použitím nástrojov analýzy, môžete proti tomu kedykoľvek do budúcnosti vyjadriť odpor („explicitný nesúhlas“). Váš odpor zrealizujeme tak, že vo vašom prehliadači nastavíme súbor cookie s explicitným nesúhlasom. Tento súbor cookie slúži len na priradenie vášho odporu. Súbor cookie s explicitným nesúhlasom je z technických príčin účinný len v prehliadači, v ktorom bol nastavený. Ak súbor cookie vymažete alebo používate iný prehliadač resp. iný koncový prístroj, vykonajte explicitný nesúhlas znova.

Deaktivácia Google Analytics cez súbor cookie s explicitným nesúhlasom

Upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete v prípade potreby môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete zabrániť získavaniu údajov vytváraných prostredníctvom súboru cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre prehliadač, ktorý sa nachádza v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používanie Google Maps

Táto webstránka používa Google Maps API, čo je mapová služba spoločnosti Google Inc. (ďalej len Google), na zobrazenie interaktívnej mapy a na vytvorenie plánov príjazdu. Google Maps prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Na používanie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google LLC v USA a tam sa uložia. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Používanie Google Maps sa vykonáva v záujme príslušného zobrazenia našich online ponúk a pre ľahšie nájdenie miest, ktoré uvádzame na webstránke. Predstavuje to prevažne oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odsek 1, písmeno f GDPR.

Podmienky používania Google Maps nájdete na tomto odkaze: https://policies.google.com/terms. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Používanie webových fontov Google

Pre jednotné zobrazenie fontov používame na našich webstránkach tzv. webové fonty, ktoré pripravil Google (https://www.google.com/webfonts/). Pri vyvolaní stránky váš prehliadač načíta potrebné webové fonty do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, aby sa správne zobrazili texty a fonty.
Na tento účel musí prehliadač, ktorý používate, vytvoriť spojenie so servermi Google. Google sa týmto spôsobom dozvie, že naše webstránky boli vyvolané cez vašu IP adresu. Používanie webových fontov Google sa uskutočňuje v záujme jednotného a graficky príjemného zobrazenia nášho obsahu. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odsek 1, písmeno f GDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové fonty, použije váš počítač štandardný font. Ďalšie informácie o webových fontoch Google nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na stránke https://www.google.com/policies/privacy/.

Používanie Facebook Custom Audiences

V našej internetovej prezentácii používame remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ sociálnej siete Facebook. Dá sa tak sledovať správanie používateľov, vďaka čomu sa Vám zobrazujú pri používaní vášho profilu na Facebooku resp.na iných webových stránkach , ktoré používajú túto metódu, reklamy, ktoré zohľadňujú Vaše záujmy. Máme záujem na tom, aby sa vám zobrazovala reklama, ktorá vás zaujíma, a tak sa stala naša webová stránka pre Vás zaujímavejšou. Na základe použitého marketingového nástroja vytvorí Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom Facebooku. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré sa získavajú používaním tohto nástroja, a informujeme Vás preto v súlade s našimi súčasnými vedomosťami. Zapojením nástroja Facebook Custom Audiences získava Facebook informáciu, že ste navštívili webovú stránku našej internetovej prezentácie alebo že ste klikli myšou na niektorú našu reklamu. Ak ste na Facebooku registrovaný ako jeho používateľ, môže Facebook Vašu návštevu na našej webovej stránke priradiť k Vášmu profilu. Dokonca aj vtedy, keď nie ste registrovaný na Facebooku resp. nie ste prihlásený, existuje možnosť, že sa Facebook dozvie vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky a uloží ich do pamäti. Funkciu môžete deaktivovať na lokalite https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov (NOÚ). Ďalšie informácie o spracovaní získate na https://www.facebook.com/about/privacy.

Účel a právny základ spracovania

Vaše osobné údaje sa spracovávajú preto, aby ste mohli využívať webovú stránku, aby sa odstránili chybné funkcie webovej stránky a aby sa zabránilo ich opätovnému vzniku, ako aj na optimalizáciu s ohľadom na správanie používateľa.

Ak cez webovú stránku nadviažete s nami kontakt alebo sa prihlásite k účasti v súťaži o ceny alebo v inej súťaži, spoločnosť ZOTT spracuje Vaše osobné údaje aj na ten účel, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie, a aby sme vám umožnili zúčastniť sa súťaže o ceny alebo inej súťaže.

Právnym základom pre spracovanie je používateľský vzťah k webovej stránke, účasť v súťaži o ceny alebo v inej súťaži podľa čl. 6 ods. 1  písm. b) prvá veta Nariadenia o ochrane osobných údajov (NOÚ) resp. Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) NOÚ, ak Vás spoločnosť ZOTT na osobitnom mieste požiadala o Váš výslovný súhlas k jednotlivým spôsobom spracovania. Môže to tak byť napríklad vtedy, ak sa zúčastňujete súťaže o ceny s fotografiou/videom, na ktorej / v ktorom ste zobrazený. Súhlasy môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu datenschutz(at)zott.de.

Bližšie informácie nájdete v príslušných podmienkach pre účasť a v príslušnej individuálnej informácii o ochrane údajov každej jednej súťaže o ceny alebo inej súťaže.

Dodatočne budú vaše osobné údaje spracované tak, ako je to popísané v súvislosti s Google Analytics a doplnkami pre sociálne médiá. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) NOÚ.

Príjemcovia

K Vašim osobným údajom majú prístup pracovníci spoločnosti ZOTT a naši dodávatelia služieb Medienpalast Allgäu GmbH & Co. KG (Heisinger Straße 12, 87437 Kempten, Nemecko, https://www.medienpalast.net/) a Megaspace Internet Services GmbH (Max-von-Laue-Str. 2b, 76829 Landau / Pfalz, Nemecko, http://www.megaspace.de/), ktorí zabezpečujú technické spravovanie, údržbu a ďalší vývoj webovej stránky.

Keď nadviažete kontakt so spoločnosťou ZOTT resp. keď sa zaregistrujete pre účasť v súťaži o ceny alebo v inej súťaži, pracovníci, ktorí sú zodpovední za spracovanie príslušného procesu, tiež získajú prístup k Vašim osobným údajom. Títo pracovníci sú výslovne menovaní, spolu s uvedenou adresou, v príslušných podmienkach pre účasť a v príslušnej jednotlivo vypracovanej informácii o ochrane osobných údajov každej jednej súťaže o ceny alebo v inej súťaži.

Spoločnosť ZOTT navyše zamestnáva pre údržbu svojich IT systémov externé počítačové servisné firmy, ktoré môžu v rámci svojej činnosti v prípade potreby získať prístup k Vašim osobným údajom. To isté platí aj pre poskytovateľa hosťovania. Okrem toho môžu mať prístup k Vašim osobným údajom aj pracovníci bánk, ktoré spravujú Vaše a naše účty, a pracovníci spoločnosti Google a prevádzkovateľov doplnkov pre sociálne médiá, ako je opísané nižšie. Výslovne upozorňujeme, že za spôsob spracovania údajov spoločnosťou Google a poskytovateľmi doplnkov pre sociálne médiá nenesie spoločnosť ZOTT žiadnu zodpovednosť.

Prenos

S výnimkou nižšie popísaného prenosu údajov o používateľoch do USA v súvislosti so službou Google Analytics nebude spoločnosť ZOTT poskytovať Vaše osobné údaje do žiadnych tretích krajín mimo EÚ. Akékoľvek iné sprostredkovanie údajov sa uskutoční iba vtedy, ak spoločnosti ZOTT vyplýva takáto povinnosť zo zákona alebo ak je vyzvaná príslušným orgánom resp. ak sa ich sprostredkovanie vyžaduje v súvislosti s využívaním webovej stránky.

Ako dlho budú vaše osobné údaje uložené?

Vaše osobné údaje budú vymazané, ak odvoláte svoj udelený súhlas s ich spracúvaním alebo ak už nebudú potrebné na plnenie účelu, na ktorý boli spracúvané. Súbory cookies sa vymazú v závislosti od ich funkcie a účelu ich použitia. Konkrétne postupy pre rôzne kategórie súbrov cookies nájdete v našej smernici o súboroch cookies.

Údaje, ktoré súvisia s nadviazaním kontaktu, sa vymažú po troch mesiacoch.

Údaje, ktoré súvisia s Vašou účasťou v súťaži o ceny alebo v inej súťaži, sa vymažú tri mesiace po skončení. Fotografie resp. videá, ktoré od Vás dostaneme a ktoré obsahujú osobné údaje, vymaže spoločnosť ZOTT po troch mesiacoch, ibaže by ste svoj súhlas odvolali; v takom prípade sa Vaša fotografia resp. obrazový záznam vymaže do dvoch týždňov resp. sa zamaskuje zapixelovaním.

Vaše osobné údaje, ktoré sa použijú v rámci Google Analytics alebo doplnkov pre sociálne médiá, sa vymažú v súlade s vyhlásením príslušného prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

Vaše práva

Spoločnosť ZOTT môžete kontaktovať písomne alebo prostredníctvom e-mailu na adrese datenschutz(at)zott.de za účelom uplatnenia si nasledujúcich práv:

  • právo na informovanie o Vašich údajoch za účelom ich kontroly,
  • právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov,
  • právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, čo zahŕňa aj právo na doplnenie neúplných alebo nesprávnych údajov dodatočným oznámením,
  • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (za podmienok stanovených Nariadením o ochrane osobných údajov (NOÚ)
  • Svoje údaje môžete dostať v štruktúrovanej, bežnej a strojovo čitateľnej forme a postúpiť ich môžete inému prevádzkovateľovi, ak ste dali na ich spracovanie súhlas alebo ak sa ich spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Popri vyššie uvedenom máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov).

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Funkciu dozorného orgánu plní v SR Úrad na ochranu osobných údajov.

Prečo sa získavajú Vaše osobné údaje?

Spoločnosť ZOTT potrebuje Vaše osobné údaje na to, aby vám umožnila využívať svoju webovú stránku a aby ste sa mohli zúčastňovať súťaží o ceny a iných súťaží. Máte možnosť svoje osobné údaje neposkytnúť alebo spoločnosti ZOTT poskytnúť neúplné informácie. Môže to však viesť k tomu, že ZOTT Vám nebude môcť umožniť využívať svoju webovú stránku v plnom rozsahu resp. že sa nebudete môcť zúčastniť súťaží o ceny alebo iných súťaží.

Automatické rozhodovanie a tvorba profilu

Spoločnosť ZOTT nepoužije Vaše osobné údaje na automatické rozhodovanie. Spoločnosť ZOTT taktiež nebude z vašich údajov vytvárať žiadne iné profily. Platí to najmä vtedy, keď nám pošlete fotografiu alebo video. Spoločnosť Zott upozorňuje, že sama nepoužíva žiadny identifikačný softvér a nevyhodnocuje biometrické údaje. Spoločnosť Zott Vás ale súčasne upozorňuje, že nie je vylúčené používanie takéhoto softvéru zo strany sociálnych sietí. Vyhodnotenie Vášho správania ako používateľa prostredníctvom Google Analytics a Facebook Custom Audiences sa uskutoční po skrátení Vašej IP adresy, aby nebolo možné priradenie ku konkrétnej osobe.