Rozmanitosť mlieka

Mlieko je vďaka svojim životne dôležitým zložkám jednou z najcennejších základných potravín pre nás ľudí. Čo však mnohí spotrebitelia nevedia: Existuje veľa rôznych druhov mlieka. Čo sa týka základných zložiek mlieka, všetky sú rovnaké – každý konzument však kladie pri výbere tejto potraviny dôraz na rôzne kritériá.


Kvalita mlieka

Tradičné mlieko

Klasik

Mlieko je pre nás ľudí jednou z najcennejších základných potravín. Obsahuje veľa dôležitých látok, ako napr. vápnik, bielkoviny, uhľohydráty a vitamíny.

Garantujeme Vám: Čo sa kvality surového mlieka týka sú naši výrobcovia mlieka na špičkovej úrovni. 99,53 % mlieka Zott dosiahlo v roku 2016 v Nemecku najvyššiu akostnú triedu 1. Z toho opäť pripadlo 92,64 % na najvyššiu triedu S.

Na tento výsledok sme, spolu s našimi výrobcami mlieka, veľmi hrdí!

 

Bio mlieko

Na to, aby sa mohlo mlieko označiť ako bio, musí spĺňať určité požiadavky, definované v nariadení Rady (ES) o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, platné v rámci celej Európy. Ekologické poľnohospodárstvo, ako aj druhový chov zvierat sú pritom základnými prvkami. Rôzne výskumné tímy zistili, že bio mlieko obsahuje viac omega-3-mastných kyselín, vitamínu E a betakaroténu.

 

Mlieko bez použitia genetických modifikácií a dovozových krmív

Zvláštnym znakom mlieka z kŕmenia nedovozovými krmivami a bez použitia genetických modifikácií je to, že dojnice nedostávajú žiadne geneticky modifikované krmivo. Okrem toho sa na kŕmenie nepoužívajú dovozové krmivá, ktoré nepochádzajú z EÚ. V rámci nášho konceptu kŕmenia kontrolujeme nielen poľnohospodárov, ale aj dodávateľov krmív, aby sa nepoužívali žiadne geneticky modifikované krmivá. Nezávislá spoločnosť pravidelne kontroluje dodržiavanie tejto povinnosti priamo na mieste, na farmách výrobcov.

 

Naše mlieko v úlohe priekopníka

To, že nemeckí spotrebitelia kladú dôraz na výrobky bez použitia genetických modifikácií, nám potvrdzuje exkluzívny prieskum, ktorý uskutočnil v roku 2011 v Nemecku inštitút Forsa na podnet našej mliekarne. Viac ako 80 % repondentov považuje označenie na potravinách „bez použitia genetických technológií“ za zmysluplné.

 

Mlieko od horských farmárov

Mlieko našich horských farmárov

Dojnice našich horských farmárov v Nemecku sú súčasťou formy poľnohospodárstva, ktoré už po celé generácie vytvára obraz horského regiónu Oberallgäu s lúkami a pasienkami, ktoré sa často nachádzajú na nádherných, ale ťažko prístupných svahoch.  

Táto poloha na mape určite robí mlieko mimoriadnym, aj keď farmári v horách pracujú za sťažených podmienok. Na obhospodarovanie poľnohospodárskych plôch sa väčšinou nemôžu používať bežné technické zariadenia. Takisto aj klimatické podmienky v horách predstavujú pre človeka aj zviera výzvu.

Všetky tieto znaky robia z mlieka horských farmárov mimoriadne mlieko s mimoriadnymi kritériami akosti.

 

  • 1