Z lásky k mlieku

 

Ako tradičná mliekareň máme korene zapustené hlboko v poľnohospodárstve vidieka a mliekarenskom priemysle. Najväčší význam pripisujeme slušnému vzájomnému vzťahu plnému pochopenia a so svojimi dodávateľmi mlieka a s ich rodinami si budujeme vzťah založený na dôvere, orientovaný na budúcnosť.

Naše každodenné konanie je zamerané na zodpovedné riadenie podniku. Zakladáme si na tom, aby sme z kvalitnej a pôvodnej suroviny ako je mlieko, vyrobili tie najlepšie výrobky vo forme jogurtov, dezertov a syrov, a aby sme prispeli k svetu zajtrajška, v ktorom sa oplatí žiť.

Náš program „Zott kvalitné mlieko z vášne” (ZQL) sa zameriava na všetkých našich výrobcov mlieka a takto udržateľným a hmatateľným spôsobom sprostredkúvame naozajstnú radosť z mlieka a kráv. Pre našu pôžitkovú mliekareň ako dodávateľa mliečnych potešení pritom nezohráva dôležitú úlohu len kvalita surovín, ale stredobodom pozornosti sú v spoločnosti Zott rovnako aj potreby ľudí a zvierat. Preto vyvíjame v aktívnej spolupráci s výrobcami mlieka aj praktické koncepty pre hodnotné a udržateľné poľnohospodárstvo budúcnosti.