My zo spoločnosti Zott

Naši zamestnanci sú náš potenciál

Spoločné chvíle v Zott

V spoločnosti Zott sme „my” stredobodom pozornosti. Podporujeme aspekt vzájomných vzťahov a staviame na tímovom duchu a čestnej komunikácii so zamestnancami a medzi zamestnancami.

Pravidelne vytvárame príležitosti, aby sme sa mohli popri práci stretnúť aj v súkromnej atmosfére. Zamestnanci z jednotlivých oddelení a pracovísk sa stretávajú, spoznávajú alebo si vymieňajú skúsenosti. Zámerom všetkých našich interných podujatí je vyjadriť našim zamestnancom zaslúžené uznanie a poskytnúť im kompenzáciu.

Rok v spoločnosti Zott:

  • Motivačné akcie pre zamestnancov

  • Oslavy: ocenenie dlhoročných zamestnancov, rozlúčka so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku

  • Vianočný večierok pre zamestnancov

  • Pravidelné podujatia v rámci školení a ďalšieho vzdelávania, teambuildingové akcie na úrovni oddelení, informačné podujatia pre zamestnancov.