Smernica ZOTT o súboroch cookie

Čo je to súbor cookie?

Cookie je malý súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Stiahne sa do vášho internetového prehliadača pri prvej návšteve webstránky. Pri ďalšom otvorení tejto webstránky s rovnakým koncovým prístrojom sa súbor cookie a v ňom uložené informácie pošlú buď webstránke, ktorá ho vytvorila (cookie prvej osoby) alebo inej stránke, ku ktorej patrí (cookie tretej strany). Webstránka na základe toho rozpozná, že už bola predtým otvorená v tomto prehliadači a v niektorých prípadoch sa bude líšiť zobrazený obsah.

Niektoré súbory cookie sú mimoriadne užitočné, pretože dokážu zlepšiť zážitky návštevníka pri ďalšom otvorení webstránky, ktorú už viackrát navštívil. Za predpokladu, že používate ten istý koncový prístroj a ten istý prehliadač ako doteraz, si súbory cookie spomenú napr. na vaše záľuby, ako používate stránku a zobrazené ponuky upravia podľa vašich osobných záujmov a potrieb.

Súbory cookie sa v závislosti od svojich funkcií a účelu použitia dajú rozdeliť do štyroch kategórií: bezpodmienečne potrebné cookie, výkonnostné cookie, funkčné cookie a cookie na marketingové účely.

Bezpodmienečne potrebné cookie
Bezpodmienečne potrebné cookie sú potrebné na to, aby ste sa na webstránke mohli pohybovať a používať jej vlastnosti. Bez týchto súborov cookie sa nedá zaručiť funkčnosť, napríklad to, že počas návštevy ostanú zachované aktivované akcie, aj keď prechádzate medzi jednotlivými stránkami webstránky.

Funkčné cookie
Funkčné súbory cookie umožňujú webstránke ukladať už údaje, ktoré boli aktivované, a používateľovi tak ponúknuť vylepšené osobnejšie funkcie. Funkčné súbory cookie sa používajú napríklad na to, aby sa umožnili vyžadované funkcie ako je prehrávanie videí. Tieto súbory cookie zbierajú anonymizované informácie, nedokážu ale sledovať vaše pohyby na iných webstránkach.

Výkonnostné cookie
Výkonnostné súbory cookie zbierajú informácie o spôsobe požívania webstránky, a to ktoré stránku používateľ najčastejšie otvára a či dostáva zo stránky chybové hlásenia. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré dovoľujú identifikáciu používateľa. Získané informácie sa agregujú a potom sa anonymne vyhodnocujú. Tieto súbory cookie sa používajú výlučne na zlepšenie výkonu webstránky a tým zážitku používateľa.

Súbory cookie na marketingové účely
Súbory cookie na marketingové účely sa používajú na to, aby sa užívateľovi zobrazovali relevantné reklamy prispôsobené jeho záujmom. Okrem toho sa používajú na ohraničenie frekvencie zobrazovania a na meranie efektivity reklamných kampaní. Registrujú to, či bola webstránka navštívená alebo nie. Tieto informácie sa môžu zdieľať s tretími osobami, napr. s reklamnými spoločnosťami. Súbory cookie na zlepšenie oslovenia cieľovej skupiny a reklamu sú často prepojené s funkciami stránok tretích osôb.

Používanie súborov cookie na webstránkach ZOTT

Ako väčšina stránok, ktoré navštevujete, tak aj stránka ZOTT používa súbory cookie, aby pri jednorazovej aj opakovanej návšteve webstránky zlepšila skúsenosti používateľa. Vďaka nim môžete napr. rýchlo a jednoducho prepínať medzi stránkami, ukladať si svoje konfigurácie a používať služby GoogleMaps.

Súbory cookie sa nastavujú buď cez naše webstránky (cookie prvej osoby) alebo cez iné webstránky, ktorých obsah sa objavuje na našich webstránkach (cookie tretích osôb). Títo tretí poskytovatelia môžu nastavovať súbory cookie, keď ste prihlásený na ich stránkach a navštívite naše webstránky. Spoločnosť ZOTT nemá žiadny vplyv na nastavenia súborov cookie týchto externých webstránok. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako tretí poskytovatelia požívajú súbory cookie, navštívte ich webstránky.

Správa a mazanie súborov cookie

Súbory cookie môžete blokovať a mazať zmenou nastavení svojho prehliadača. Väčšina prehliadačov vám pre správu súborov cookie umožňuje všetky súbory cookie buď prijať alebo odmietnuť, resp. prijať iba určité druhy súborov cookie. Postup pre správu a mazanie súborov cookie nájdete vo funkcii pomocníka, ktorá je integrovaná vo vašom prehliadači. V prípade, že obmedzíte používanie súborov cookie, nebudú sa dať používať všetky interaktívne funkcie našich webstránok.

Spoločnosť Zott používa nasledujúce súbory cookie: