Nowe drzewka dla sprawiedliwości klimatycznej

Chcemy wspierać długofalowe działania zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak również zdrowego stylu życia. Dlatego zaczynamy wśród najmłodszych. Od pięciu lat wspomagamy w działaniach „Plant-for-the-Planet” – Inicjatywę Dzieci i Młodzieży, której celem jest posadzenie na całym świecie do 2020 roku biliona drzew. Dlaczego jest to dla nas takie ważne? Dlatego że zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich i należy im zdecydowanie przeciwdziałać. Drzewa są dogodnym zbiornikiem CO₂; wchłaniają dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, a oddają środowisku życiodajny tlen.

Bezwarunkowo wspieramy wizję zielonej planety. Dlatego bierzemy udział w realizacji i umiędzynaradawianiu warsztatów Akademii „Zott Plant-for-the-Planet” przeprowadzając dotychczas 13 akcji w Niemczech, w Polsce, w Czechach i na Węgrzech w pobliżu siedzib naszej firmy. Podczas warsztatów dzieci szkolą swoich kolegów na ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej, po to aby mogły one rozprzestrzeniać w gronie rodziny i znajomych ideę sadzenia drzew i wizję tej inicjatywy. Akademie są powiązane z leśnictwami, nadzorującymi prowadzone akcje. Podczas tych wydarzeń dzieci naszych pracowników i dostawców mleka posadziły już 4.240 nowych drzewek. Ten wspaniały projekt łączy w optymalny sposób zaangażowanie społeczne z ochroną klimatu i środowiska.

Jeden dzień Akademii w obrazkach

Akademie „Zott Plant-for-the-Planet” odbyły się dotychczas:  

  • 2 x w Mertingen (Niemcy)
  • 2 x w Günzburgu (Niemcy)
  • 3 x w Opolu (Polska)
  • 1 x w Raciborzu (Polska)
  • 1 x w Pradze (Czechy)
  • 1 x w Toruniu (Polska)
  • 1 x w Ostravie (Czechy)
  • 1 x w Budapeszcie (Węgry)

Za sprawą przeprowadzonych dotychczas Akademii Zott 780 dzieci przyczyniło się do posadzenia 4.240 drzewek i tym samym stało się Ambasadorami Sprawiedliwości Klimatycznej.