Nasz system zgłaszania nieprawidłowości

Zgodność z przepisami prawa i wewnętrznymi zasadami jest naszym najwyższym priorytetem. Nieprawidłowości muszą być rozpoznawane na wczesnym etapie, aby można było podjąć odpowiednie środki zaradcze i zapobiec szkodom. Ze względu na wymogi prawne, jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania informacji o możliwych wykroczeniach ze strony pracowników lub partnerów umownych, dlatego stworzyliśmy system zgłaszania nieprawidłowości.

Jest on zarządzany przez BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Następujący rzecznicy (zaufani prawnicy) są dostępni w ramach tego systemu raportowania:

1. Rzecznik

Jesko Trahms

Specjalista prawa karnego    

2. Rzecznik

Dr Andy Breitner

Specjalista prawa karnego     

3. Rzecznik

Dr Cora Keller

Radczyni prawna

 

Ze względu na obowiązek zachowania poufności przez prawnika i prawo prawnika do odmowy składania zeznań, gwarantuje się, że tożsamość osób zgłaszających nieprawidłowości jest rzetelnie chroniona. 

 

Co mogą Państwo zgłosić?

Mogą Państwo zgłaszać wszelkie domniemane naruszenia popełnione przez pracowników Grupy Zott w związku z ich zatrudnieniem lub przez kontrahentów Grupy Zott, takich jak dostawcy. Naruszenia mogą być sprzeczne z prawem lub polityką wewnętrzną.

Należy pamiętać, że pytania lub skargi dotyczące naszych produktów nie mogą być tutaj rozpatrywane. W tym celu prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

 

Jak przesłać zgłoszenie do systemu zgłaszania nieprawidłowości?

 

Telefoniczna ,,gorąca linia”

Zgłoszenia można składać w zwyczajowych godzinach pracy (od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00) pod następującym numerem telefonu: +49 211-9232470-7.

Zadzwoń na infolinię i podaj nazwę firmy, którą chcesz zgłosić. Zostaniesz połączony z rzecznikiem. Zgłoszenia mogą być przyjmowane telefonicznie w języku niemieckim i angielskim.

 

Zgłoszenia online

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia w różnych językach za pośrednictwem chronionej, internetowej platformy komunikacyjnej. System ten jest poufny i chroniony. Więcej informacji i dostęp do internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości można znaleźć tutaj.   

 

Adres korespondencyjny

Można także skontaktować się z rzecznikiem praw konsumenta pisząc na następujący adres:

BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Zielstattstraße 40

81379 München

 

E-mail

Istnieje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości pocztą elektroniczną na następujący adres: [email protected]

Aby zapewnić anonimowość, rekomendujemy przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

 

W jaki sposób Państwa zgłoszenie zostanie opracowane?

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo od nas potwierdzenie jego otrzymania za pośrednictwem podanej opcji kontaktu w przewidzianym prawem terminie. Jeśli zgłoszenie zostanie przesłane za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości, natychmiast wyślemy kod potwierdzający jego otrzymanie. Rzecznik poinformuje nasze osoby kontaktowe o treści zgłoszenia. Tożsamość użytkownika zostanie nam ujawniona wyłącznie za jego uprzednią zgodą. Po dokładnym zapoznaniu się ze zgłoszeniem nasze osoby kontaktowe podejmą decyzję o sposobie dalszego postępowania oraz o odpowiednich środkach dochodzeniowych i dalszym postępowaniu. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich środkach podjętych zgodnie z wymaganiami prawnymi.

 

Jak przesłać zgłoszenie anonimowo?

Zasadniczo można również przesłać zgłoszenie anonimowo, będziemy jednak wdzięczni za podanie rzecznikowi swoich danych kontaktowych, ponieważ wiele dochodzeń można w ten sposób przeprowadzić szybciej i skuteczniej.

Prosimy o rozważenie poniższych punktów w celu zapewnienia poufności:

Jeśli chcesz pozostać anonimowy, nie podawaj żadnych danych osobowych, np. imienia i nazwiska lub relacji z zaangażowanymi stronami. Nie podawaj żadnych danych, które mogłyby posłużyć do Twojej identyfikacji.

Jeśli to możliwe, nie korzystaj z urządzenia technicznego (np. komputera, laptopa, smartfona) udostępnionego przez pracodawcę. W szczególności połączenie intranetowe może zagrozić anonimowości.

Link do systemu zgłaszania nieprawidłowości należy wpisać bezpośrednio w pasku adresu przeglądarki, a w razie potrzeby ustawić zakładkę aby później ponownie wywołać system.

Upewnij się, że masz bezpieczne połączenie internetowe, oznaczone symbolem kłódki obok paska adresu.

W razie potrzeby proszę użyć przeglądarki Tor.