Dyrektorzy zarządzający

Od lewej: dyrektor handlowy René Roth (CCO), dyrektor generalny Frank Uszko (CEO) i dyrektor finansowy Anton Hammer (CFO)

Z zaangażowaniem i odwagą dla firmy Zott

„Nasza firma jest przedsiębiorstwem rodzinnym od momentu powstania w 1926 roku. Moje serce od dzieciństwa bije dla Zott. Uczestniczyłam we wszystkich etapach rozwoju firmy od naprawdę skromnych początków aż do obecnego rozmiaru spółki w Niemczech i świetnie prosperującej spółki córki - Zott Polska. Przepełnia mnie szczęście, że mogę na co dzień obserwować i doświadczać, jak nasza rodzina firma się rozrasta. Kluczowym celem jest dla mnie połączenie sukcesu ekonomicznego i utrzymanie etycznych pryncypiów w podejściu do ludzi, zwierząt i środowiska.”

Christine Weber, przewodnicząca Rady Nadzorczej