Zott Centrum-prasowe

Witamy w Centrum-prasowym Zott!

Na niniejszej podstronie udostępniamy Państwu wszelkie informacje, które dotyczą naszej firmy. Tutaj odnajdziecie Państwo aktualne notki prasowe, informacje zewnętrzne, jak i również zdjęcia i logo firmowe w obszarze plików dedykowanych do ściągnięcia.

Zott - Aktualna prasa

2019

300 nowych drzewek od firmy Zott | 09.04.2019

300 nowych drzewek od firmy Zott

Dzieci z Opola i okolic wraz z wolontariuszami z firmy Zott i organizacji Plant for the Planet pod fachową opieką leśników z Nadleśnictwa Opole posadziły 300 nowych drzewek w Polskiej Nowej Wsi.

 

Już po raz trzynasty firma Zott zorganizowała dla dzieci warsztaty ekologiczne pn. Akademia Plant for the Planet. Impreza pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego odbyła się dn. 6 kwietnia 2019 r. w Pu-blicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu, a akcja sadzenia drzewek przeprowa-dzona została w Polskiej Nowej Wsi, na terenie Leśnictwa Dąbrowa.

 

W warsztatach uczestniczyło 65 dzieci z Opola i okolic. Podczas zajęć z wolonta-riuszami Plant for the Planet zapoznały się one z głównymi problemami kryzysu klimatycznego, pod fachowym okiem leśników z Nadleśnictwa Opole zasadziły 300 młodych świerków, a na zakończenie stworzyły swoje własne projekty ekolo-giczne, które zaprezentowały rodzicom podczas uroczystej gali. Warsztaty zakoń-czyły się wypromowaniem młodych Ambasadorów Sprawiedliwości Klimatycznej.

 

Dlaczego Zott sadzi drzewka z dziećmi?

 

Dla sprawiedliwości klimatycznej. Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw, jakie daje nam nasza planeta. Czujemy się więc w obowiązku odbudować to, co jej odbieramy i robimy to właśnie poprzez sadzenie drzew. Ich rola jest bowiem nie-oceniona. Nie tylko produkują tlen i tym samym ograniczają efekt cieplarniany, ale także dają schronienie licznym gatunkom zwierząt, stanowią ważny materiał budulcowy i ubogacają nasz krajobraz.

 

Dla edukowania od najmłodszych lat. Budujemy świadomość ekologiczną dzie-ci. To one już niedługo staną się gospodarzami naszej planety. To one będą wkrótce podejmować ważne decyzje i edukować kolejne pokolenia. Chcemy, aby zakiełkowały w nich nasiona wrażliwości ekologicznej, które w kolejnych latach mają szansę przynieść owoce w postaci dobrych uczynków na rzecz naszej plane-ty i troski o nią.

 

Dla przyszłych pokoleń. Drzewka, które właśnie zasadziliśmy, to na razie nie-wielkie sadzonki. Dopiero za kilkadziesiąt lat powstanie z nich las. Będzie on słu-żył dzieciom i wnukom tych, którzy go zasadzili. Chcemy im pozostawić to, co najcenniejsze, a więc zdrową planetę.

 

 Osoba kontatkowa / Your personal contact