Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych przedstawia informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz udostępnianych za jej pośrednictwem funkcjonalności, np. nawiązywaniem z nami kontaktu, udziałem w konkursach lub promocjach z nagrodami, dokonywanie zgłoszeń reklamacyjnych (nasza strona internetowa i jej funkcjonalności dalej są nazywane łącznie „stroną internetową”).

Administrator

Stronę internetową obsługuje ZOTT SE & Co. KG („ZOTT”) z siedzibą przy Georg-Zott-Straße 1, 86690 Mertingen. Firma ZOTT odpowiada za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: RODO(at)zott.com.pl

Kategorie danych

W związku z korzystaniem ze strony internetowej firma ZOTT przetwarza następujące kategorie danych:

Dane zawarte w protokole, takie jak adres IP użytkownika, w tym szczegółowe dane związane z korzystaniem z naszej strony internetowej, np. data i godzina, status i ilość przekazanych danych, informacje na temat przeglądarki używanej przez użytkownika (typ przeglądarki i numer wersji), dane dotyczące witryny internetowej, z której użytkownik trafił na naszą stronę internetową. Firma ZOTT zapisuje te dane przy każdym wywołaniu strony w pliku logu. Bez dalszych informacji dodatkowych, takich jak informacje posiadane przez dostawcę usług internetowych na temat właściciela połączenia, których firma ZOTT z reguły i bez konkretnego powodu, takiego jak podejrzenie naruszenia prawa, nie posiada, firma ZOTT nie jest w stanie przyporządkować tych danych do poszczególnych osób, które można zidentyfikować.

Pliki cookie, które są wykorzystywane do rozszerzania zakresu funkcji strony internetowej i zaoferowania użytkownikowi możliwości wygodniejszego korzystania z niej. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na w komputerze użytkownika. Większość używanych przez firmę ZOTT plików cookie jest usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Firma ZOTT wykorzystuje również tzw. stałe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, aby umożliwić jego identyfikację podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.

Firma ZOTT wykorzystuje następujące kategorie danych, gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej: imię i nazwisko, adres e-mail i cel kontaktu; dodatkowo adres, bądź numer telefonu, jeśli zostanie podany.
Jeśli użytkownik zarejestruje się na naszej stronie internetowej, aby wziąć udział w konkursie lub promocji z nagrodami, firma ZOTT – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do udziału w konkretnym konkursie. Ponieważ te dane różnią się w zależności od konkursu, konkretne dane zostaną podane w warunkach udziału w konkursie, które będą dostępne na stronie internetowej w odpowiednim czasie.

Jeśli w ramach konkursu lub promocji z nagrodą użytkownik udostępni nam zdjęcie lub wideo, firma ZOTT pobierze od niego następujące dane:

W przypadku przesłania nam zdjęć mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, które umożliwiają jego wyraźną identyfikację na podstawie kształtu twarzy, jak również zawierają informacje na temat jego pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia (np. kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów).

W przypadku przesłania nam wideo również mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, a mianowicie ruchome obrazy z dźwiękiem, które prezentują cechy jego twarzy lub głosu oraz zachowanie. Na podstawie zapisów w formie obrazu możliwe jest pozyskanie informacji na temat pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia użytkownika (np. na podstawie zdjęć można określić kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów przez użytkownika); na podstawie nagrań dźwiękowych możliwe jest dodatkowo pozyskanie informacji na temat pochodzenia użytkownika (np. na podstawie dialektu, błędów językowych, akcentu, poziomu wykształcenia). Ponadto nagranie wideo może zawierać dane biometryczne, które umożliwiają wyraźną identyfikację użytkownika (np. na podstawie kształtu jego twarzy).

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych i Google Analytics:

Integracja z serwisem Facebook:

Na naszej stronie internetowej są zintegrowane wtyczki serwisów społecznościowych („wtyczki”), w tym wtyczki Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki tego serwisu można poznać po logo serwisu Facebook lub przycisku „Lubię to” (Like), znajdującym się na naszej stronie internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik odwiedził stronę internetową, korzystając ze swojego adresu IP. Przez kliknięcie przycisku „Lubię to”, w trakcie gdy użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w serwisie Facebook, treści zamieszczone na stronie internetowej zostają powiązane z profilem użytkownika w serwisie Facebook. W rezultacie Facebook może przyporządkować wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej do jego konta użytkownika. Dane są przekazywane niezależnie od posiadania przez użytkownika konta w serwisie Facebook. Firma ZOTT zwraca uwagę, że jako operator strony internetowej nie ma wpływu na zebrane dane i procesy przetwarzania danych, ani nie zna pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania danych lub okresów ich przechowywania. Facebook zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Facebook o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowania. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do serwisu Facebook. Za pośrednictwem wtyczki serwisu Facebook firma ZOTT umożliwia użytkownikowi współdziałanie z tym serwisem społecznościowym i innymi użytkownikami, dzięki czemu firma ZOTT może udoskonalać swoją ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób. Podstawę prawną korzystania z wtyczki serwisu Facebook stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Zalecamy, aby po zakończeniu korzystania z serwisu Facebook zawsze się wylogować, w szczególności, aby uniknąć wyżej opisanego przyporządkowania aktywności użytkownika w sieci do jego profilu. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez serwis Facebook jest zawartych w polityce prywatności Facebooka pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php

Korzystanie z serwisu Instagram

Z naszą stroną internetową są zintegrowane funkcje serwisu Instagram obsługiwanego przez firmę Instagram Inc. z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”). Można je rozpoznać po kolorowym logo. Kiedy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, może przyporządkować treści ZOTT do swojego konta użytkownika poprzez ich linkowanie lub umieszczanie tzw. hasztagów. W ten sposób firma ZOTT otrzymuje od firmy Instagram informacje oraz analizy aktywności użytkownika w serwisie Instagram. Firma ZOTT wykorzystuje takie informacje w celu ulepszania swojej oferty. Firma ZOTT nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika przez serwis Instagram; więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Instagram jest dostępnych pod adresem: http://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do swoich potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Instagram o aktywności użytkownika. Za pośrednictwem serwisu Instagram firma ZOTT umożliwia użytkownikowi współdziałanie z serwisem społecznościowym i innymi użytkownikami, dzięki czemu firma ZOTT może udoskonalać swoją ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób.

Integracja z serwisem YouTube

W naszej ofercie internetowej zintegrowaliśmy filmy wideo YouTube obsługiwane przez firmę YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził podstronę naszej strony internetowej. YouTube zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do własnych potrzeb. Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia profil użytkownika, poprzez który zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie posiada konta użytkownika. Jeśli użytkownik ma konto użytkownika YouTube i nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu, musi się wylogować przed uruchomieniem przycisku YouTube. Analiza profilu użytkownika jest przeprowadzana nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników. Służy ona w szczególności do wyświetlania reklam z uwzględnieniem potrzeb użytkownika oraz do informowania innych użytkowników serwisu YouTube o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowania, przy czym aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do firmy YouTube. Firma ZOTT nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika przez firmę YouTube; więcej informacji na temat polityki prywatności firmy YouTube jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.de/privacy.

Usługa analityczna Google Analytics

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje „ciasteczka” (cookies), czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje o Państwa aktywności na tej stronie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.

Informujemy, że niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()" i dlatego adresy IP są przetwarzane dalej tylko w postaci skróconej w celu wykluczenia bezpośredniego przypisania ich do danej osoby. Wskutek aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, jeżeli przebywają Państwo w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany.

Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Celem opracowywania danych jest dążenie do stałego ulepszania strony internetowej i komfortu użytkowania. Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny Państwa aktywności na niniejszej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i internetu na rzecz operatora. W tym celu zawarto z Google umowę o przetwarzaniu na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane dla osiągnięcia celu ich gromadzenia.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia
Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy zbierali i analizowali informacje o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej za pomocą wyżej wymienionych narzędzi analitycznych, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się temu ze skutkiem na przyszłość („opt-out”). Państwa sprzeciw zrealizujemy poprzez ustawienie ciasteczka opt-out w Państwa przeglądarce. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Należy pamiętać, że z przyczyn technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został ustawiony. Jeśli usuną Państwo ciasteczka albo użyją innej przeglądarki lub innego urządzenia końcowego, należy ponownie ustawić opt-out.

Dezaktywacja Google Analytics przez plik cookie opt-out

Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystanie z Google Maps

Ta strona korzysta z Google Maps API, usługi mapowej firmy Google Inc. („Google”), służącej do wyświetlania interaktywnej mapy i tworzenia tras dojazdu. Operatorem Google Maps jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te z reguły przesyłane są na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Nie mamy wpływu na ten przesył danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie miejsc zaprezentowanych przez nas na stronie internetowej. Jest to nasz nadrzędny, prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Warunki korzystania z Google Maps znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/terms. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Stosowanie Google Webfonts

W celu jednolitego prezentowania czcionek niniejsza strona wykorzystuje tzw. Webfonts, udostępniane przez Google (https://www.google.com/webfonts/). Podczas otwierania strony Państwa przeglądarka ładuje wymagane Webfonts do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Google dowiaduje się w ten sposób, że nasza witryna została otwarta z Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Webfonts odbywa się w celu ujednolicenia i uatrakcyjnienia naszych treści internetowych. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Webfonts, Państwa komputer użyje standardowej czcionki. Więcej informacji o Google Webfonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Wykorzystywanie funkcji Facebook Custom Audiences

W ramach naszej obecności w Internecie wykorzystujemy funkcję remarketingu „Custom Audiences” oferowaną przez serwis społecznościowy Facebook. Funkcja ta służy do śledzenia aktywności użytkowników. W ramach korzystania z konta w serwisie Facebook lub z innych stron internetowych, również wykorzystujących tę funkcję, użytkownikowi wyświetlają się reklamy dostosowane do jego zainteresowań. W ten sposób chcemy przedstawiać użytkownikowi reklamy, które go zainteresują, aby sprawić, że nasza strona internetowa będzie dla niego jeszcze ciekawsza . Za pomocą tego narzędzia marketingowego przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych gromadzonych za pomocą tego narzędzia przez serwis Facebook i związku z tym informujemy użytkownika zgodnie z naszym stanem wiedzy. Poprzez integrację funkcji Facebook Custom Audiences, serwis Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę internetową lub kliknął w naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, wówczas Facebook może przyporządkować jego wizytę na naszej stronie internetowej do jego profilu. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze jego adres IP i inne cechy umożliwiające jego identyfikację.

Funkcję tę można dezaktywować pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych jest dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu umożliwienia mu korzystania ze strony internetowej, uniknięcia i naprawiania nieprawidłowego działania strony internetowej oraz jej optymalizacji pod kątem aktywności użytkownika.

Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem strony internetowej, zgłosi się do konkursu lub promocji z nagrodą lub dokona zgłoszenia reklamacyjnego, firma ZOTT będzie przetwarzać jego dane osobowe również w celu udostępnienia mu informacji niezbędnych dot. udziału w konkursie lub promocji z nagrodą oraz sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi stosunek użytkowania strony internetowej, udział w konkursie lub promocji z nagrodami bądź dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) lub zgoda użytkownika udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO, o ile firma ZOTT w oddzielnym miejscu zwróciła się do użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody na przetwarzanie poszczególnych danych. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik chce wziąć udział w promocji z nagrodą, wymagającej przesłania zdjęcia/wideo przedstawiającego osobę użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail na adres RODO(at)zott.com.pl.

Szczegółowe informacje są przedstawione w warunkach udziału w poszczególnych konkursach lub promocjach z nagrodami oraz w odnośnych zasadach ochrony danych.

Dodatkowo przetwarzane są dane osobowe użytkownika, jak opisano w sekcjach poświęconych Google Analytics i wtyczkom do mediów społecznościowych. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO.

Odbiorca

Dostęp do danych osobowych użytkownika mają pracownicy firmy ZOTT i usługodawcy Medienpalast Allgäu GmbH & Co. KG (Heisinger Straße 12, 87437 Kempten, Niemcy, https://www.medienpalast.net/) oraz Megaspace Internet Services GmbH (Max-von-Laue-Str. 2b, 76829 Landau / Pfalz, Niemcy, http://www.megaspace.de/), którzy odpowiadają za administrację techniczną i rozwój strony internetowej.

Jeśli użytkownik nawiąże kontakt z firmą ZOTT, zgłosi się do udziału w konkursie lub promocji z nagrodą lub dokona zgłoszenia reklamacyjnego , dostęp do jego danych osobowych uzyskają również pracownicy, którzy odpowiadają za organizację konkretnej akcji/obsługę procesu reklamacyjnego. Osoby te zostaną wymienione z nazwiska (wraz z adresem) w warunkach udziału w poszczególnych konkursach lub promocjach z nagrodami oraz w odnośnych zasadach ochrony danych.

Ponadto na potrzeby utrzymania i konserwacji swoich systemów informatycznych firma ZOTT zatrudnia zewnętrzne firmy wykonujące serwis IT, które również mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika w ramach wykonywanej pracy. To samo dotyczy dostawcy usług hostingowych. Oprócz tego dostęp do danych osobowych użytkownika mogą również uzyskać pracownicy banków, które zarządzają kontem użytkownika i naszymi kontami, a także pracownicy firmy Google i firm obsługujących wtyczki do mediów społecznościowych, jak opisano poniżej. Wyraźnie informujemy, że firma ZOTT nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez firmę Google i firmy obsługujące wtyczki do mediów społecznościowych.

Przekazywanie danych

Z zastrzeżeniem opisanego poniżej przekazywania danych dotyczących korzystania ze strony internetowej do USA w związku z funkcją Google Analytics i wtyczkami do mediów społecznościowych, firma ZOTT nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika do państw trzecich spoza UE. Inne przekazywanie danych jest możliwe, pod warunkiem że firma ZOTT jest zobowiązana do tego ustawowo lub urzędowo, lub gdy przekazywanie danych jest wymagane w ramach korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

Jak długo przechowuje się dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika zostaną skasowane, jeśli wycofa on udzieloną zgodę na przetwarzanie danych lub jeśli dane osobowe przestaną być potrzebne do realizacji celu ich przetwarzania. Pliki cookie zostaną skasowane w zależności od ich funkcji i celu przetwarzania. Konkretne daty ważności plików cookie należących do różnych kategorii są określone w naszych Wytycznych dotyczących plików cookie.

Dane, które zostały pozyskane w związku z nawiązaniem kontaktu, zostaną skasowane po trzech miesiącach bądź po rozpatrzeniu procesu reklamacyjnego.

Dane, które zostały pozyskane w związku z udziałem użytkownika w konkursie lub promocji z nagrodą, zostaną skasowane trzy miesiące po zakończeniu akcji. Zdjęcia lub filmy wideo, które otrzymamy od użytkownika i które będą zawierać dane osobowe, firma ZOTT skasuje po trzech miesiącach, chyba że użytkownik wycofa swoją zgodę; w takim przypadku zdjęcie lub wideo użytkownika zostanie skasowane w ciągu dwóch tygodni lub zamaskowane poprzez tzw. rozpikselowanie.

Dane osobowe użytkownika, które zostały pozyskane w ramach korzystania z funkcji Google Analytics i wtyczek do mediów społecznościowych, zostaną skasowane zgodnie z polityką prywatności poszczególnych operatorów.

Prawa użytkownika

Użytkownik może skontaktować się z firmą ZOTT pisemnie lub drogą e-mailową (RODO(at)zott.com.pl), aby skorzystać z następujących praw:

  • Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i sprawdzenia.
  • Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; obejmuje ono również prawo do uzupełnienia niepełnych lub błędnych danych w drodze dodatkowego zgłoszenia.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Użytkownik może otrzymać swoje udostępnione dane w ustrukturyzowanym i powszechnym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego, oraz przekazać je innemu  administratorowi, o ile użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub sposób przetwarzania reguluje zawarta umowa.

Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Dlaczego dane osobowe użytkownika są gromadzone?

Firma ZOTT potrzebuje danych osobowych użytkownika, aby umożliwić mu korzystanie ze strony internetowej oraz branie udziału w konkursach i promocjach z nagrodami bądź rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych. Użytkownik może zrezygnować z udostępnienia swoich danych osobowych lub przekazać firmie ZOTT niepełne informacje. W rezultacie firma ZOTT może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej albo zezwolić na korzystanie ze strony internetowej tylko w ograniczonym zakresie, lub użytkownik może nie mieć możliwości wzięcia udziału w konkursie lub promocji z nagrodą.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Firma ZOTT nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Firma ZOTT nie będzie również tworzyć profili na podstawie danych osobowych użytkownika. Dotyczy to również w szczególności sytuacji, gdy użytkownik prześle nam zdjęcie lub wideo. Firma ZOTT informuje, że nie używa żadnego oprogramowania identyfikującego oraz że dane biometryczne nie są analizowane. Firma ZOTT zwraca jednak uwagę, że nie można wykluczyć wykorzystywania takiego oprogramowania przez serwisy społecznościowe. Analiza aktywności użytkownika za pomocą Google Analytics i Facebook Custom Audiences następuje po skróceniu adresu IP, co uniemożliwia przyporządkowanie danych do konkretnej osoby.