Koncepcja „Zrównoważonego żywienia“

Wspólnie z naszymi dostawcami mleka kładziemy duży nacisk na najwyższą jakość i bezpieczeństwo mleka – podstawowego składnika naszych produktów. Cały proces zaczyna się od wyboru odpowiedniej paszy, obejmuje swoim zakresem także troskę o dobrostan krów oraz zastosowanie leków w hodowli.

Jak do tego dążymy
Chcąc jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby konsumentów w zakresie bezpiecznych, naturalnych i zrównoważonych produktów, rozwinęliśmy w całym przedsiębiorstwie Zott wizję programu „Zrównoważonego żywienia”. Wdrażanie programu rozpoczęliśmy już w 2010 roku w Niemczech, a z czasem także i w Polsce. Biorący w nim udział hodowcy zwierząt zobowiązali się nie stosować pasz modyfikowanych genetycznie. Sukcesywnie poszerzamy zakres marek i produktów, które powstają wyłącznie na bazie mleka z gospodarstw stosujących ściśle kontrolowane żywienie zwierząt paszami niemodyfikowanymi genetycznie.  

Konsumenci mogą mieć pełne zaufanie do naszego przyrzeczenia „bez GMO”, ponieważ wprowadziliśmy w firmie Zott kosztowny system kontroli, który znacznie wykracza ponad wymogi prawne w tym zakresie. Doradcy z działu Skupu mleka regularnie kontrolują pasze stosowane w gospodarstwach, a także to, czy przedstawiona dokumentacja jest prawidłowa i kompletna. Dodatkowo rolnicy przesyłają nam próbki zakupionej paszy, którą to następnie oddajemy do badania w kierunku obecności GMO. Zgodnie z naszym wewnętrznym systemem kontroli są one losowo analizowane przez niezależne laboratorium. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznej firmy, która bada zgodność z restrykcyjnymi standardami VLOG. Nasza firma jako jedna z nielicznych na polskim rynku posiada certyfikat VLOG potwierdzający wytwarzanie produktów z mleka od krów karmionych paszami bez GMO. W ten sposób zapewniamy wszystkim stronom włączonym w projekt najwyższy poziom bezpieczeństwa i transparentności. 

Pewne żywienie
Hodowca jest zobowiązany prowadzić stosowną dokumentację oraz świadomie decydować o zakupach paszy dla krów według uprzednio ustalonych przez przepisy i mleczarnię zasad. My nawiązujemy kontakt z jej producentem i sprawdzamy jej zgodność z założeniami programu „Zrównoważonego żywienia” w Zott. Sprawdzone w ten sposób pasze trafiają na naszą listę rekomendacyjną, która jest na bieżąco aktualizowana i udostępniana naszym rolnikom. Oni z kolei zobowiązują się stosować tylko te pasze, które zostały wpisane na ww. listę. W ten sposób rolnik ma gwarancję, że pasza jest bezpieczna, a jej producent sprawdzony. My z kolei wiemy, jakie pasze są stosowane, a klient ma pewność, że zakupione przez niego produkty zostały wykonane z mleka od krów karmionych paszami bez GMO.