Naszą odpowiedzialność realizujemy poprzez koncepcję „Zrównoważonego żywienia“

Wspólnie z naszymi dostawcami mleka kładziemy duży nacisk na najwyższą jakość i bezpieczeństwo mleka – podstawowego składnika naszych produktów. Cały proces zaczyna się od wyboru odpowiedniej paszy, obejmuje swoim zakresem także troskę o dobrostan krów oraz zastosowanie leków w hodowli.

Jak do tego dążymy
Chcąc jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby konsumentów w zakresie zdrowych, naturalnych i zrównoważonych produktów, rozwinęliśmy w całym przedsiębiorstwie Zott wizję programu „Zrównoważonego żywienia”. Wdrażanie programu rozpoczęliśmy już w 2010 roku w Niemczech, a z czasem także i w Polsce. Biorący
w nim udział hodowcy zwierząt zobowiązali się nie stosować pasz modyfikowanych genetycznie. Sukcesywnie poszerzamy zakres marek i produktów, które powstają wyłącznie na bazie mleka
z gospodarstw stosujących ściśle kontrolowane żywienie zwierząt „bez GMO”.  

Konsumenci mogą mieć pełne zaufanie do naszego przyrzeczenia „bez GMO”, ponieważ wprowadziliśmy
w firmie Zott kosztowny system kontroli, który znacznie wykracza ponad wymogi prawne w tym zakresie. Doradcy z działu Skupu Mleka regularnie kontrolują pasze stosowane w gospodarstwach, a także to, czy przedstawiona dokumentacja jest kompletna. Dodatkowo uzyskujemy od rolników próbki zakupionej paszy. Zgodnie z naszym wewnętrznym systemem kontroli są one losowo analizowane we współpracy
z niezależnym laboratorium. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznej firmy, która bada zgodność ze standardami VLOG. W ten sposób zapewniamy wszystkim stronom włączonym w projekt najwyższy poziom bezpieczeństwa i transparentności.  

Pewne żywienie
Hodowca jest zobowiązany poinformować firmę Zott o tym, jaką paszę zamierza zastosować lub zakupić. My nawiązujemy kontakt z jej producentem i sprawdzamy jej zgodność z założeniami programu „Zrównoważonego żywienia” w Zott. Sprawdzone w ten sposób pasze trafiają na nasza listę rekomendacyjną, która jest na bieżąco aktualizowana i udostępniana naszym rolnikom. Oni z kolei zobowiązują się stosować tylko te pasze, które zostały wpisane na ww. listę. W ten sposób rolnik ma gwarancję, że pasza jest bezpieczna, a jej producent dostatecznie sprawdzony. My z kolei wiemy, jakie pasze są stosowane.