Odpowiedzialność za mleko

Staranność, kompetencje i doświadczenie to nasze parametry sukcesu

W naszych laboratoriach codziennie badamy mleko, które jest dostarczane do naszej firmy, i analizujemy jego zarówno pod kątem jakości jak i zawartości. Ponadto próbki mleka analizowane są przez zewnętrzny instytut wspierający nas jako kompetentny i niezależny partner. Dodatkowo kontrolujemy również warunki produkcji mleka w naszych regionach odbioru.
Wspólnie z rodzinami naszych dostawców zapewniamy wysoką jakość mleka i rozwijamy naszą wiedzę w tym zakresie.

 

Najwyższa jakość dzięki spójnym informacjom

W cyklu zapewnienia jakości, rolnik zajmuje wyjątkową pozycję w odniesieniu do zapotrzebowania na informacje. Nasi doradcy Zott wspierają rolników i doradzają im odnośnie współpracy i kontaktów z mleczarnią.

Projekt „hodowli ras simentalskich”

Od 2009 r. wspólnie z naszymi dostawcami przeprowadzamy udany projekt „hodowli ras simentalskich”, dzięki któremu wspieramy wprowadzenie do gospodarstw hodowli solidnych i wydajnych ras simentalskich. Celem jest osiągnięcie długofalowego zdrowia w stadzie. W ramach wsparcia, organizujemy warsztaty na temat inseminacji i pielęgnacji racic oraz koordynujemy dystrybucję nasienia.