A Zott közös pillanatai

A Zottnál a „Mi” szócska áll a középpontban. Intenzíven támogatjuk az „együtt és egymásért” gondolkodásmódot, és fontosnak tartjuk a csapatszellemet, valamint a munkatársainkkal való fair bánásmódot és a munkatársak közötti fair kapcsolatot. Rendszeresen alkalmat teremtünk arra, hogy a munka mellett személyesebb légkörű rendezvényeken is találkozzunk. Ilyenkor a különböző osztályokon és telephelyeken dolgozó munkatársak is összejönnek, és megismerkednek vagy eszmecserét folytatnak egymással. Minden vállalati rendezvényünkben megjelenik az az igény, hogy munkatársaink megkapják a jól megérdemelt elismerést, és hogy ilyen formában is megháláljuk munkájukat.

A Zott rendezvényei éves szinten:

  • Ösztönző rendezvények munkatársaink számára

  • Ünnepi rendezvény: a hosszú ideje nálunk dolgozó munkatársak jubileumának ünneplése, a nyugdíjba vonulók búcsúztatása

  • Karácsonyi ünnepség vezető beosztásban dolgozó munkatársak számára

  • Folyamatosan induló továbbképző rendezvények és osztályszintű csapatépítő tréningek