Ochrana zdrojů krok za krokem

Jako mezinárodní značkový výrobce vyrábíme velmi kvalitní potraviny. Považujeme za naši povinnost, smysluplně a přiměřeně používat množství energie, která vynakládáme na naše výrobky a jejich životní cykly.
Systém energetického managementu auditovaný v Německu je od roku 2015 zaveden v celém koncernu. Náš výrobní provoz v Opole zahájil mezinárodní transfer know-how v oblasti úspory energie. V tomto kontextu snižujeme použití fosilních paliv, prosazujeme opatření pro tepelnou rekuperaci a nepřetržitě také sledujeme spotřebu čerstvé a odpadní vody. Kromě toho se staráme o udržitelnou cestu mléka – od příjmu syrového mléka až po dálkovou dopravu – a o přiměřené osvětlení novými LED lampami. Také v oblasti balení se spoléháme na udržitelnost tím, že například používáme pro kartonáž vlnitou a hladkou lepenku s certifikací FSC. Je naším cílem účinně přispívat k vyrovnané ekologické bilanci právě z hlediska globalizace trhů.