Z vášně pro mléko

Mléko je naší nejdůležitější surovinou a představuje základ pro naše značkové a kvalitní produkty. Považujeme za svoji povinnost vůči našim spotřebitelům a vůči společnosti zajistit bezpečnost a odpovědnost v řetězci tvorby hodnot. A to začíná již na dvorech našich dodavatelů mléka, kteří nám každý den spolehlivě dodávají smluvně dohodnutá množství mléka ve velmi dobré kvalitě.

V roce 2013 jsme v Německu a později také v Polsku iniciovali mezinárodně únosný a rozšířitelný program kvality a udržitelnosti, který je určen speciálně pro dodavatele mléka pro společnost Zott: „ZQL – Zott kvalitní mléko z vášně“. Zaměřuje se na zdraví zvířat a udržitelnou výrobu mléka a zajišťuje harmonii mezi blahem zvířat a rentabilitou. Cenou „Zlatá konev na mléko“ veřejně odměňujeme špičkové výkony našich producentů mléka v oblasti mléka.