Společná angažovanost

Jako odpovědná firma se zasazujeme o sociální angažovanost a povzbuzujeme také naše zaměstnance k aktivitě v rámci dobrovolnických programů naší společnosti.

Díky iniciativám „Kinder laufen für Kinder“ a „Plant-for-the-Planet“ máme stabilní, transparentní a otevřené kooperační partnery, na jejich aktivitách se mohou podílet jak zaměstnanci, tak i producenti mléka.
Naším cílem, na který jsme hrdí, je zanechat stopy při společném úsilí o lepší životní prostředí.