Kvalita je na prvním místě

Jako jeden z předních podniků v potravinářském průmyslu jsme si stanovili za cíl vždy splňovat přání a požadavky našich zákazníků. Je pro nás samozřejmostí striktně dodržovat zákonné normy a nařízení. Nezávislé instituce a auditoři proto pravidelně kontrolují bezpečnost potravin a hygienu naší mlékárny a jejích poboček. Pracujeme podle striktního konceptu HACCP. Tento systém podporuje bezpečnost potravin a slouží k ochraně spotřebitelů.

Naše celá společnost je certifikovaná podle tohoto standardu:
• IFS Food verze 6
Pro jednotlivé výrobní oblasti máme následující certifikace:
• Bioland
• Bio produkty podle nařízení (ES) č. 834/2007 číslo kontrolního místa: DE-ÖKO-006
• BRC
• Halal pro sušené mléko a vybrané mléčné produkty (certifikace výrobků, které se zaměřují speciálně na potřeby muslimských spotřebitelů)
• Košer (certifikace výrobků, která se zaměřuje speciálně na potřeby židovských spotřebitelů)
• „Bez genetického inženýrství“ podle zákona ES o provádění genetického inženýrství (2008) ve spojení s nařízením (ES) č. 1829/2003 a nařízením (ES) č. 1830/2003
• Zajištění kvality (pro krmiva)