Zott Caring for Life

Naplňovaný a rozmanitý koncept společenské odpovědnosti firmy

Jako renomovaný výrobce potravin považujeme za náš úkol jednat v oblasti podnikání zodpovědně. To platí pro vlastní podnikatelské aktivity stejně jako pro spolupráci se zákazníky, dodavateli a našimi zaměstnanci. Náš koncept společenské odpovědnosti firmy se vztahuje na celý řetězec tvorby hodnot, na oblasti surovin, životního prostředí, kvality a bezpečnosti, zaměstnance, společnost a zájmové skupiny.
 
U společnosti Zott v České republice zohledňujeme ekologické, sociální a společenské aspekty v naší firemní politice a strategické orientaci. Společně neseme odpovědnost za lidstvo, zvířata a životní prostředí.