Být partnerem! – když jde o mléko

Naši producenti jsou pro nás více než jen dodavatelé mléka jako suroviny. Naše producenty mléka považujeme za naše partnery, s nimiž chceme realizovat společné cíle a jít novými cestami.
Velká část zemědělských podniků nám dodává mléko již mnoho let a udržuje se společností Zott pevné partnerství. Tohoto velkého projevu důvěry si vážíme dnes i do budoucnosti. Podporujeme naše dodavatele v dodržování konceptů udržitelné výroby v zemědělství. Chápeme, že ekonomie, ekologie a ochrana zvířat musí být ve vzájemné harmonii a že cílem musí být zemědělství šetrné ke zdrojům.

 

 

Podpora komplexního zdraví zvířat

Podporujeme používání šetrných přírodních léčiv v chovu zvířat a nabízíme zainteresovaným zemědělcům semináře na téma klasické homeopatie pro zvířata.