Odpovědnost za mléko

Pečlivost, kompetence a zkušenosti jsou naše parametry úspěchu

Mléko, které dorazí do naší mlékárny, denně zkoumáme v naší laboratoři a analyzujeme kvalitu a obsažené látky. Externí institut navíc analyzuje odebrané vzorky mléka a podporuje nás tak jako kompetentní a nezávislý partner. Dále jsou pravidelně přímo v místě kontrolovány výrobní podmínky podniků producentů.

Společně s našimi německými, polskými a českými rodinnými farmami zajišťujeme vysokou kvalitu mléka jako naší suroviny a provádíme další společný vývoj ohledně mléka.

Špičková kvalita díky souvislému informování

V našem okruhu zajištění kvality požívá zemědělec se svou potřebou informací zvláštní priority. Poradci z firmy Zott pro producenty jsou dodavatelům mléka nápomocní při řešení specifických otázek jako styčné místo mlékárny.