Z lásky k mléku

Jako tradiční mlékárna máme hluboké kořeny v selském zemědělství a mlékárenství. Největší důraz klademe na férovou pospolitost plnou porozumění a zejména s důvěrou a zaměřením na budoucnost přistupujeme k našim dodavatelům mléka a jejich rodinám.


Naše každodenní jednání je zaměřeno na odpovědné vedení podniku. Snažíme se vyrábět z cenné a původní suroviny mléka ty nejlepší jogurtové a sýrové výrobky a dezerty a přispívat tak k hodnotnému budoucímu světu pro život.

 

Náš program „Zott kvalitní mléko z vášně“ (ZQL) se zaměřuje na všechny naše producenty mléka a zprostředkovaně na udržitelný a pochopitelný způsob prožívané radosti z mléka a krav. Pro naši požitkovou mlékárnu přitom hraje důležitou roli nejen kvalita suroviny, rovnocenným středem pozornosti jsou pro firmu Zott také potřeby lidí a zvířat. Z tohoto důvodu jsou v aktivní spolupráci s producenty mléka vyvíjeny také praktické koncepty pro hodnotné a udržitelné zemědělství budoucnosti.