My ze společnosti Zott

Společné Zott okamžiky

 

U společnosti Zott jsme „my“ středem pozornosti. Podporujeme aspekt pospolitosti a vzájemnosti a spoléháme se na týmového ducha a férové zacházení se zaměstnanci a mezi zaměstnanci.

 

Pravidelně vytváříme okamžiky setkávání vedle práce také v soukromém prostředí. Pracovníci z různých oddělení a poboček se scházejí, poznávají se nebo si vyměňují zkušenosti. Účelem všech našich interních akcí je věnování zaslouženého uznání a poskytnutí kompenzace zaměstnancům.

 

Rok u společnosti Zott:

  • Motivační akce pro zaměstnance

  • Oslavy: ocenění dlouholetých pracovníků, rozloučení s pracovníky odcházejícími do penze

  • Vánoční oslavy pro zaměstnance na vedoucích pozicích

  • Kontinuální vzdělávací a školicí akce a teambuildingové akce na úrovni oddělení

  • Informační akce pro zaměstnance