Směrnice společnosti ZOTT ohledně souborů cookie

Co je cookie?

Cookie je malý soubor, který ukládá internetová nastavení do paměti. Tento se při první návštěvě webových stránek Vaším prohlížečem stahuje. Při následujícím vyvolání těchto webových stránek ze stejného koncového přístroje, se cookie a v něm uložená informace pošle buď na ty webové stránky, které ji vytvořily (First Party Cookie) anebo na jiné webové stránky, ke které patří (Third Party Cookie). Tímto tyto webové stránky poznají, že už jednou byly tímto prohlížečem vyvolané a v některých případech obměňují zobrazený obsah.

Některé cookie jsou obzvlášť užitečné, jelikož  při opětovném vyvolání webových stránek, které jste již vícekrát navštívili, mohou zlepšit zkušenost uživatele. Za předpokladu, že používáte stejný koncový přístroj a stejný prohlížeč, se cookies pamatují např. na Vaše záliby, na Váš způsob používání jedné stránky a přizpůsobují zobrazené nabídky Vašim osobním zájmům a potřebám.

V závislosti na Vašem účelu použití, mohou být cookies zařazeny do čtyř kategorií: nezbytně nutné cookies, performance cookies, funkcionální cookies, cookies pro účely marketingu.

Nezbytně nutné cookies
Nezbytně nutné cookies jsou potřebné na to, abyste se mohli pohybovat na jedných webových stránkách a abyste mohli používat jejich vlastnosti. Bez těchto cookies nelze zaručit takové funkcionality, jako například to, že akce vykonávané během jedné návštěvy zůstanou zachované i tehdy, když se naviguje mezi jednotlivými stranami webových stránek.

Funkční cookies
Funkční cookies umožňují pro jedny webové stránky již provedená zadání uložit a uživateli nabídnout vylepšené osobnější funkce. Funkční cookies se používají například na to, aby se umožnily požadované funkce, jako je přehrání videí.  Tato cookies shromažďují anonymizované informace, nemohou sledovat Vaše pohyby na jiných webových stránkách.

Performance cookies
Performance cookies shromažďují informace o způsobu používání jedních webových stránek - třeba o tom, které stránky návštěvník nejčastěji vyvolává a zda od jedné stránky dostává chybová hlášení. Tyto cookies neukládají žádné informace, které připouští identifikaci uživatele. Nashromážděné informace se agregují a tím pádem anonymně vyhodnotí. Tyto cookies se používají výlučně na to, aby se zlepšila výkonnost webových stránek a tím také zážitek uživatele.

Cookies pro účely marketingu
Cookies pro účely marketingu se používají na to, aby se  vynášely pro uživatele relevantní a jeho zájmům přizpůsobené reklamní inzeráty. Kromě toho se používají na to, aby se omezila četnost objevení se reklamních inzerátů a aby se měřila efektivnost propagačních kampaní. Tyto registrují to, zda se webové stránky navštívily nebo ne. Tato informace se může sdílet třetím osobám, jako např. provozovatelům reklam. Cookies pro vylepšení oslovování cílových skupin a reklam, se často prostřednictvím odkazů spojují s funkčnostmi stran třetích osob.

Použití cookies na webových stránkách společnosti ZOTT

Jako většina webových stránek, které navštěvujete, také společnost ZOTT používá cookies, aby jak u jednorázové návštěvy, tak i u opakovaných návštěv webových stránek se zkušenost uživatelů zlepšila. Tímto můžete např. rychle a jednoduše mezi stránkami střídat, Vaši konfiguraci uložit a používat GoogleMaps Services.

Cookies jsou vytvářeny buď našimi webovými stránkami (First Party Cookies) nebo jinými webovými stránkami, jejichž obsahy se objevují na našich webových stránkách (Third Party Cookies). Tito třetí poskytovatelé mohou vytvářet cookies, když jste přihlášeni na jejich stránkách a navštívíte naše webové stránky. Společnost ZOTT nemá žádný vliv na nastavení cookies těchto cizích webových stránek. Navštivte prosím webové stránky třetích poskytovatelů, abyste obdrželi další informace ohledně jejich použití cookies.

Správa a vymazání cookies

Cookies můžete blokovat a vymazat tím, že změníte Vaše nastavení prohlížeče. Ohledně správy cookies Vám většina prohlížečů umožňuje všechny cookies akceptovat nebo odmítnout, resp. akceptovat jen určité typy cookies. Postupy pro správu a vymazání cookies naleznete ve funkci nápovědy, integrované v prohlížeči. Kdybyste měli použití cookies omezit, pak nemůžete používat všechny interaktivní funkce našich webových stránek.

Společnost ZOTT používá následující cookies: